Đuro Đaković Grupa je u I kvartalu 2016. godini ostvarila prihode u visini od 103 milijuna kuna, a rashode u visini 114,5 milijuna kuna. Ostvaren je neto gubitak od 11,5 milijuna kuna, dok je Ebitda (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) negativna 3,2 milijuna kuna. Uspoređujući ovaj kvartal s istim razdobljem 2015. godine ostvareni prihodi su veći za 13,6 milijuna kuna odnosno 15%, dok je Ebitda bolja za 7,7 milijuna kuna odnosno 70%.

Grupa je uspjela ostvariti većinu ciljeva poslovanja postavljenih za prvi kvartal 2016. godine pa su tako ostvareni prihodi manji od planskih za samo 5,4 milijuna kuna a neto gubitak manji za 81 tisuću kuna. Struktura gubitka određena je nedovoljnom popunjenošću kapaciteta u društvu ĐĐ Specijalna vozila d.d. čiji je neto gubitak 11,9 milijuna kuna što je planom i bilo predviđeno. Ostala društva uspjela su zaustaviti generatore gubitaka (negativne proizvodne kalkulacije i gubitke na velikim projektima) i ostvarila pozitivan Ebitda.

S danom 31.03.2016. godine vrijednost potpisanih ugovora Đuro Đaković Grupe je u visini od 764 milijuna kuna što je u odnosu na početak 2015. godine za 207% više.

Uzimajući u obzir punu zaposlenost kapaciteta i profitabilnost ugovorenih poslova u svim društvima u Grupi do kraja godine, očekuje se ostvarivanje planiranih pokazatelja u poslovnoj 2016. godini.

„Ostvarenje planiranih pokazatelja za prvi kvartal 2016. godine kao i značajni ugovori potpisani tijekom prvog kvartala, posebno u segmentu Obrane, pokazuju da se Grupa nalazi na pravom putu ka ostvarenju plana poslovanja za 2016. godinu”, izjavio je Tomislav Mazal, predsjednik Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d.