Đuro Đaković Grupa je razdoblju I – VI 2016. godine ostvarila prihode u visini od 272,1 milijuna kuna, a rashode u visini 283 milijuna kuna. Ostvaren je neto gubitak od 10,9 milijuna kuna, dok je EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) pozitivna 7,9 milijuna kuna odnosno 2,9%. Uspoređujući izvještajno razdoblje s istim razdobljem 2015. godine ostvareni prihodi su veći za 94,3 milijuna kuna odnosno 53%, dok je EBITDA bolja za 26,1 milijuna kuna. Grupa je ostvarila prvi puta pozitivan neto rezultat za drugi kvartal 2016. godine nakon trećeg kvartala 2012. godine.

Grupa je uspjela ostvariti većinu ciljeva poslovanja postavljenih za prvo polugodište 2016. godine pa su tako ostvareni prihodi manji od planskih za samo 6 milijuna kuna, a neto gubitak je na razini planiranoga. Struktura gubitka određena je nedovoljnom popunjenošću kapaciteta u društvu ĐĐ Specijalna vozila d.d. u prvom kvartalu 2016. godine čiji je neto gubitak 13,9 milijuna kuna što je planom i bilo predviđeno. Ostala društva uspjela su zaustaviti generatore gubitaka (negativne proizvodne kalkulacije i gubitke na velikim projektima) i ostvarila pozitivan EBITDA.

S danom 30.06.2016. godine vrijednost potpisanih ugovora Đuro Đaković Grupe je u visini od 656 milijuna kuna.

Uzimajući u obzir punu zaposlenost kapaciteta i profitabilnost ugovorenih poslova u svim društvima u Grupi do kraja godine, očekuje se nastavak pozitivnih trendova u Grupi.

„Činjenica da je Grupa ostvarila neto dobit u drugom kvartalu 2016. godine, što je prvi puta nakon trećeg kvartala 2012. godine i to uz izrazito nizak udjel Obrane kao najprofitabilnijeg segmenta poslovanja, pokazuje da se može očekivati nastavak pozitivnih trendova proizašlih iz restrukturiranja“, izjavio je Tomislav Mazal, predsjednik Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d.