Nacionalna skupština Kambodže odobrila je 30. studenog 2016. obrambeni proračun u visini USD383 milijuna, što je povećanje od 17% u odnosu na potrošnju u 2015. To predstavlja 9% ukupnih državnih rashoda i oko 2% BDP-a. Proračun nadopunjuje potrošnju za potrebe unutarnje sigurnosti, kojoj je dodijeljeno USD286.7 milijuna. Ukupna izdvajanja za obranu i sigurnost – USD669.7 milijuna – predstavljaju povećanje od 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kambodža kao najveću vanjsku vojnu prijetnju vidi neriješene granične sporove sa Tajlandom. Slični problemi su porasli u posljednjih godinu dana u odnosu na kambodžansku zajedničku granicu sa Vijetnamom.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)