Francuska agencija za obrambene nabave (Direction générale de l’armement – DGA) dodijelila je tvrtki MBDA ugovor za razvoj nove generacije rakete zrak-zrak MICA (AAM) za Francusko ratno zrakoplovstvo i Fancusku ratnu mornaricu. Ugovor predviđa razvoj, kvalifikaciju, industrijalizaciju i prvu proizvodnu seriju 567 projektila MICA NG (Missile d’Interception i Combat Aérien Nouvelle Génération) zajedno s paketom produljenja životnog vijeka za 300 postojećih MICA projektila. Rakete nove generacije namijenjene su zamjeni postojećih raketa MICA, a čije se povlačenje iz operativne službe Francuskog ratnog zrakoplovstva i mornarice očeuje između 2018. i 2030. godine.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)