Republika Hrvatska poduprla je odluku o jačanju prisutnosti Saveza u Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj te je u skladu s time na NATO samitu u
Varšavi najavila namjeru doprinosa jednom mehaniziranom pješačkom satnijom za ojačanu prednju prisutnost. U tom kontekstu te u koordinaciji sa Saveznom Republikom Njemačkom, iskazana je namjera razmještaja pješačke mehanizirane satnije uključujući i borbena oklopna vozila u okviru njemačke Borbene skupine u Republici Litvi. Uz Oružane snage Savezne Republike Njemačke, u toj Borbenoj skupini snagama će participirati oružane snage Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luxembourg, Francuske Republike i Republike Litve.

Sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti komplementarno je i s ambicijom Republike Hrvatske u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji uloge Republike Hrvatske unutar NATO-a, kao i povećanju interoperabilnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske s oružanim snagama drugih članica saveza.

Aktivnim članstvom u NATO-u, Republika Hrvatska snažno pridonosi vlastitoj nacionalnoj sigurnosti i sigurnosti svojih saveznika te jačanju vlastitog položaja u međunarodnoj
zajednici. Na taj način, Republika Hrvatska ujedno realizira svoj strateški interes, prepoznajući Savez kao najčvršće jamstvo sigurnosti i stabilan okvir za angažman u očuvanju i promicanju regionalne, europske i međunarodne sigurnosti te transatlantskog savezništva i partnerstva, čije vrijednosti i interese u potpunosti dijeli.

Odluka Republike Hrvatske o doprinosu jačanja odvraćanja i obrane Saveza najkonkretniji je oblik implementacije savezničkih odluka usvojenih na NATO samitu u Varšavi. Slijedom navedenoga predlaže se sudjelovanje Oružanih snage Republike Hrvatske u sklopu Borbene skupine pod vodstvom Savezne Republike Njemačke s do 200 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će biti razmješteni u Republici Litvi u 2017. i 2018. godini.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)