Početkom ovog mjeseca MORH je raspisao tender za nabavu pet kamiona za potrebe OSRH. Kupuje se kamion hladnjača za prijevoz namirnica, kamion s cisternom za gorivo 6000 L, kamion sa cisternom za vodu 5000 L, te dva višefunkcionalna kamiona sa sustavom za navlačenje. Ukupna vrijednost nabave je 10.560.000,00 kuna, a ponude se moraju predati do 13.11.2017. Kamioni će se koristiti i u vojnim operacijama izvan Republike Hrvatske.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)