Temeljem ranije ispostavljenog zahtjeva za nabavu, MORH je do sada proveo dva puta pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom za inženjerijsku opremu – detektore. U prvom postupku nije zaprimljena niti jedna ponuda. U drugom postupku su zaprimljene dvije ponude, ali nakon roka za dostavu ponuda te je postupak javne nabave za te grupe poništen. Od obje tvrtke, koje su zakasnile s ponudom, tražena je inicijalna ponuda. Dostavljena je jedna ponuda koja udovoljava tehničkim značajkama tražene opreme. Budući se tehnička specifikacija, u ponovljenom zahtjevu za nabavu, ne mijenja a rokovi isporuke se planiraju do kraja tekuće godine (sukladno planiranim potrebama korisnika i uvjetima financiranja), odabran je pregovarački postupak bez prethodne objave na koji će biti pozvan ponuditelj Luveti d.o.o. iz Zagreba koji je dokazao sposobnost tijekom prethodnog provedenog postupka javne nabave.