U vojarnama „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem i vojarni Zečevo kod Šibenika, djelatnici obučne bitnice 1.bojne Pukovnije PZO od 12. veljače do 29. ožujka 2018. godine provesti će tečaj za poslužitelja prijenosnih raketnih sustava protuzračne obrane (PRS PZO) za 5 pripadnika Hrvatske ratne mornarice.

Cilj ovoga tečaja je smišljenom organizacijom i provedbom obuke osposobiti i uvježbati vojnike (mornare) za samostalno obavljanje dužnosti poslužitelja PRS PZO. Pravilno i sigurno rukovati sredstvima koje će koristiti tijekom obnašanja dužnosti te ih obučiti za rješavanje različitih postupaka i djelovanja u promjenjivim taktičkim situacijama.

Ovim tečajem vojnici se osposobljavaju u teorijskim znanjima i praktičnim vještinama potrebnim za dužnost „Poslužitelj PRS“, pri čemu uspješni završetak tečaja znači uspješno savladavanje programskog područja i sadržaja tečaja, dok je za potpuno osposobljavanje vojnika za navedenu dužnost potrebno provesti propisani broj uspješno provedenih trenažnih gađanja (TG) i normiranih radnji (sukladno dokumentu „Uputa i program gađanja iz LTRO PZO“) koji su uvjet za pristup ispitno školskim gađanjima (IŠG) a koja nisu predviđena ovim tečajem.

Vrijeme trajanja tečaja je šest tjedana, odnosno 210 obučnih sati po ciklusu.

U ovom razdoblju obuke provodi se prijem i uvođenje u obučni proces polaznika za DOS, te se provode specijalistička programska područja PZO-a, prema slijedećem:

■opće područje,

■lako raketno oružje PZO,

■taktika, tehnike i postupci, i

■tjedni pregled MI.

Tekst i foto: Elvis Nakić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)