Prema pisanju Tportala na natječaj MORH-a za zanimanje vojnog pilota prijavila su se samo 143 kandidata što je zapravo loša vijest s obzirom na to kako je nedavno donesena odluka o nabavi novog tipa borbenog zrakoplova izraelskog F-16 čiji je životni vijek prema proizvođačevim specifikacijama gotovo istekao sa 7800 sati (EFH) i koji će u trenutku isporuke Republici Hrvatskoj biti stari 35 godina.

Da ne bi bilo zabune, proizvođač Lockheed Martin na svojim službenim stranicama navodi kako je “original design service life” za F-16 ukupno 8000 sati tako da su priče o tome kako ovaj zrakoplov nema životni vijek vrlo neozbiljne. Što će biti s izraelskim F-16 koje smo nabavili, još je nepoznanica. Nisu niti pregledani, MORH ih je samo načelno vidio, kada i kako će se odobriti produljenje resursa nije poznato, jer program SLEP nije prošao niti jedan Blok 30 Barak. Ipak, sve to očito nije prepreka da se Ugovor potpisuje.

No vratimo se temi. Premda je odabir zapadnog borbenog zrakoplova trebao motivirati mlade ljude da se jave na natječaj u većem broju, to se nije dogodilo. Broj prijavljenih kandidata ove godine nije ništa veći ili manji u odnosu na prethodne godine. To znači da će nakon rigoroznih selekcija kandidata, MORH vrlo teško pronaći traženi broj pilota koji bi tamo negdje 2023. bili spremni samostalno letjeti na F-16. Podsjetimo, MORH je povećao broj kandidata za zvanje vojnog pilota na 20 ( ovaj traženi broj se odnosi na sve tipove letjelica u sastavu HRZ i PZO)

Naime, od ukupno 143 prijavljena, prije odlaska na specijalističke preglede u Institut zrakoplovne medicine u Zagrebu, bit će eliminiran popriličan broj kandidata i to ponajprije na psihologijskim i sličnim testiranjima. Da je tome tako potvrđuju nam podaci koje smo doznali za prethodne godine. Primjerice, u 2015. se prijavilo 150 kandidata, specijalističkim pregledima u Institutu za zrakoplovnu medicinu nakon psihologijskih i drugih testiranja,  pristupilo je samo 40 kandidata, a na koncu zdravstvene kriterije zadovoljilo je njih 11.

Potom je uslijedilo selekcijsko (probno)  letenje koje su kandidati obavili na  zrakoplovu tipa ZLIN-242L pa potom selekcijski kamp, da bi na kraju Studij aeronautike upisalo 9 kandidata što znači da su dva “otpala”.  Ovdje treba reći kako nitko ne može dati garancije da će svih 9 uspješno završiti školovanje.

Za 2013. i 2014.godinu podaci su još porazniji, jer je svake od spomenutih godina specijalističkim pregledima pristupilo između 50-60 kandidata, a u konačnici prošlo ih je ispod 10 za svaku godinu.

Prošle godine specijalističkim liječničkim pregledima za vojnog pilota pristupilo je na Institutu za zrakoplovnu medicinu 30-ak kandidata, a uspješno je preglede prošlo opet manje od 10 kandidata.

Prema tome, MORH će se morati dublje pozabaviti ovom problematikom privlačenja mladih ljudi u HRZ i PZO. Nema sumnje kako će se morati uložiti znatna sredstva u promotivne kampanje i angažirati za to vanjsku uslugu, jer samostalni pokušaji MORH-a uz vrlo mala i ograničena sredstva nisu dala rezultate. Kampanje kao da nije ni bilo, bila je gotovo nevidljiva.

Potrebno je ići izravno među mlade ljude, organizirati tribine, skupove i pričati o svim dobrim stranama ovog poziva. Također, da bi se uopće moglo ozbiljnije razgovarati nužno je podići standarde pilota u materijalnom i svakom drugom smislu, jer mnogi od njih bi vrlo brzo mogli nakon završene pilotske obuke otići u civilni sektor koji je znatno izdašniji kad je u pitanju mogućnost dobre zarade i status. Ovo se vrlo lako može odnositi i na budući tehnički kadar HRZ i PZO koji se trenutno stipendira.

 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)