Ministar obrane Damir Krstičević donio je odluku o odabiru tvrtki za nabavu materijala i dijelova za preventivno i korektivno održavanje aviona MiG-21. Odabrani su sljedeći natjecatelji za sklapanje okvirnog sporazuma ( do tri godine) i slanje poziva na pregovaranje/dostavu ponuda:

1. ZRAKOPLOVNO-TEHNICKl CENT AR d.d., Sisacka
39E, 10410 Velika Garica, Hrvatska;
2. AGENCIJA ALAN d.0.0.1 Grskovi6eva 15, 10000
Zagreb, Hrvatska;
3. SAFIR d.o.o., Horvacanska cesta 17, 10124 Zagreb,
Hrvatska;
4. AERO PARTNER d.o.o., Pete Poljanice 12, 10040
Zagreb, Hrvatska.

Procijenjena vrijednost ovog predmeta nabave za razdoblje trajanja okvirnih sporazuma s prvom materijalnom i financijskom realizacijom u 2017. godini iznosi 7.144.200,00 kuna bez PDV-a.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)