Uprava za logistiku GS OS RH je s ciljem sigurne uporabe i održavanja helikoptera Mi-8MTV-1 i Mi-171Sh u HRZ i PZO, izradila i dostavila zahtjev za nabavu materijala i dijelova za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8MTV-1 i Mi-171 Sh radi sklapanja okvirnih sporazuma. Postupak za ovaj predmet nabave započet je u 2015. godini, međutim zbog objektivne nemogućnosti završetka postupka u istoj godini nastale uslijed iznimne složenosti predmeta nabave koje je zahtijevalo izvjesno vrijeme za odgovarajuću provedbu pregleda i ocijene prihvatljivosti Zahtjeva za sudjelovanje i pripadajućih pojašnjenja/upotpunjavanja, ovaj se postupak nabave prenio u 2016. godinu s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma u 2016. godini, a ugovora o javnoj nabavi na temelju sklopljenih okvirnih sporazuma u svakoj godini važenja okvirnih sporazuma s prvom materijalnom i financijskom realizacijom u 2017. godini prema odobrenim financijskim sredstvima u Proračunu Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJE su dostavili:

1. UAB AK ,,AVIABALTIKA”, Vilniaus str. 86a, Karmelava, LT-54458 Kaunas distr., Litva. Natjecatelj samostalno nastupa u izvršenju predmeta nabave.

2. Aero Partner d.o.o., Pete Poljanice 12, 10040 Zagreb, Hrvatska. Natjecatelj radi izvršenja predmeta nabave deklarira podizvoditelje: državnu kompaniju ,,Ukrspeceksport” iz Ukrajine, znanstveno-proizvodnu kompaniju ,,Tehimpeks” d.o.o. iz Ukrajine i tvrtku Ceska letecka servisni a.s. iz Republike Ceske.

3. Zrakoplovno-tehnički centar d.d., Sisačka 39E, 10410 Velika Gorica, Hrvatska.
Natjecatelj za dio pozicija s popisa tehničke specifikacije samostalno nastupa u izvršenju predmeta nabave, a za dio pozicija se radi izvršenja predmeta nabave oslanja na tehničku i stručnu sposobnost drugog subjekta, tvrtke AeroTechnikService Ltd. iz Rusije.

4. Agencija Alan d.o.o., Grškovićeva 15, 10000 Zagreb. Hrvatska.
Natjecatelj se radi izvršenja predmeta nabave oslanja na tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata: tvrtke JSC Russian Helicopters iz Ruske Federacije, tvrtke Bell Helicopter Prague a.s. iz Republike Češke, tvrtke Ceska letecka servisni a.s. iz Republike Češke i tvrtke Foma Bohemia spol. s.r.o. iz Republike Češke.

5. Safir d.o.o., Horvaćanska cesta 17, 10124 Zagreb, Hrvatska.
Natjecatelj se radi izvršenja predmeta nabave oslanja na tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata: tvrtke Aviatech Ltd. iz Estonije, tvrtke Aviahelp Group iz Ruske federacije
i tvrtke Simplex Corporation iz Rusije.

Odlučeno je da se potpiše okvirni sporazum i pošalje poziv na pregovaranje/dostavu ponuda, sljedećim natjecateljima:

1. UAB AK ,,AVIABALTIKA”, Vilniaus str. 86a, Karmelava, LT-54458 Kaunas distr.,
Litva.
2. Aero Partner d.o.o., Pete Poljanice 12, 10040 Zagreb, Hrvatska.
3. Zrakoplovno-tehnicki centar d.d., Sisačka 39E, 10410 Velika Gorica, Hrvatska.
4. Agencija Alan d.o.o., Grškovićeva 15, 10000 Zagreb, Hrvatska.
5. Safir d.o.o., Horvaćanska cesta 17, 10124 Zagreb, Hrvatska.

Procijenjena vrijednost ovog predmeta nabave za razdoblje trajanja okvirnih sporazuma (do 4 godine) s prvom materijalnom i financijskom realizacijom u 2017. godini iznosi 22.676.000,00 kuna bez PDV-a.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)