Na vojnom poligonu “Gašinci” pored Đakova od 25. do 27. travnja 2017. održat će se vojna vježba Oružanih snaga RH pod nazivom “PAUKOVA MREŽA 2017”. U cilju predstavljanja vježbe razgovarali smo s direktorom vježbe pukovnikom Bruno Beškerom, djelatnikom Uprave za komunikacijsko-informacijske sustave Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Gospodine Bešker, možete li nam ukratko predstaviti vježbu “PAUKOVA MREŽA 2017”?
“PAUKOVA MREŽA 2017” prva je nacionalna vježba iz područja obrane od kibernetičkih napada na stacionarne i razmjestive komunikacijsko-informacijske sustave. U njoj će sudjelovati više od osamdeset pripadnika ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga RH. U vježbi će osim pripadnika Oružanih snaga RH aktivno sudjelovati predstavnici nacionalnih tijela dionika kibernetičke sigurnosti te hrvatske akademske zajednice.

Koji je cilj vježbe?
Cilj vježbe je uvježbavanje procesa donošenja odluke, tehničkih i operativnih procedura i razmjene informacija između sudionika vježbe u području obrane od kibernetičkih napada na stacionarnim i razmjestivim komunikacijsko-informacijskim sustavima prema FMN konceptu. Vježbom se testira sposobnost sudionika za otkrivanje zloćudnih aktivnosti na komunikacijsko-informacijskim sustavima, provedba digitalne forenzike, ispitivanje funkcionalnosti zloćudnog koda, uklanjanje prijetnji i provedbu postupaka oporavka komunikacijsko-informacijskih sustava.

Možete li nam iz prve ruke reći kako teku pripreme za vježbu?
Pripreme za vježbu počele su prošle godine u skladu s procedurama propisanima Uputom o vojnim vježbama u oružanim snagama RH kroz provedbu planskih konferencija, tijekom kojih je definiran cilj vježbe, scenarij, snage koje sudjeluju u vježbi te mjesto i vrijeme provedbe. Završne pripreme za vježbu počele su u utorak, 18. travnja i one će trajati neprekidno do samog početka vježbe 25. travnja. Kulminacija vježbe planirana je 27. travnja kada će na vojnom poligonu “Gašinci” biti organiziran Dan uvaženih gostiju.

Možete li nam otkriti ulogu koju će u vježbi imati predstavnici nacionalnih tijela iz područja kibernetičke obrane te hrvatske akademske zajednice?
U vježbi će aktivno sudjelovati nacionalna tijela iz područja kibernetičke obrane te hrvatske akademske zajednice:
• Zavod za sigurnost informacijskih sustava,
• Nacionalni CERT Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet),
• Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina.
Uloga sudionika vježbe izvan sastava Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH je priprema zadataka koje će rješavati pripadnici Oružanih snaga RH sukladno scenarijima vježbe.
Višegodišnjom suradnjom Ministarstva obrane i Oružanih snaga sa spomenutim nacionalnim tijelima i akademskom zajednicom izgrađuju zajedničke sposobnosti obrane komunikacijsko-informacijskih sustava od ugroza iz kibernetičkog prostora.

Možete li nam nešto poručiti za kraj?
Kibernetičko ratovanje danas je priznato u svijetu kao peta domena ratovanja koja se vodi u kibernetičkom prostoru, uz uporabu računala, interneta i informatičke tehnologije. To je način ratovanja koji se vodi na svim razinama, od država i njihovih oružanih snaga, preko kompanija i različitih organizacija pa sve do razine pojedinaca. Napadači uz relativno mala ulaganja i troškove mogu prouzročiti značajnu štetu infrastrukturi, gospodarstvu te političkim i vojnim sustavima svake zemlje.

Razvoj sposobnosti kibernetičke obrane Oružane snage RH razvijaju duži niz godina u suradnji s bilateralnim partnerima Nacionalnom gardom Minnesote i Zapovjedništvom američkih snaga u Europi (US EUCOM), a provjeru dostignutih sposobnosti testiraju sudjelovanjem u NATO vođenoj vježbi „Cyber Coalition“ od 2013. i međunarodnoj vježbi „Cyber Europe“ od 2016. godine.

Sposobnosti obrane od kibernetičkih napada Oružanih snaga RH prvi su puta prezentirane široj javnosti za vrijeme pokazne vježbe s bojevim gađanjem “ZDRUŽENA SNAGA 15”. To je bila prva nacionalna vježba Oružanih snaga RH koja je osim konvencionalnih prostora ratovanja: kopno, more, zrak, uključivala i kibernetički prostor.

U vježbi “PAUKOVA MREŽA 2017” nećemo imati samo prezentaciju svojih sposobnosti u vidu pokazne vježbe, već ćemo praktično uvježbavati svoje sposobnosti u provedbi obrane stacionarnih i razmjestivih komunikacijsko-informacijskih sustava od aktualnih prijetnji u realnom vremenu.

Foto: OSRH/Tihomir Tomac

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)