Skupina zemalja članica NATO-a potaknula je stvaranje novog regionalnog zapovjedništva usmjerenog na područje Baltika. U srijedu, prvog dana summita u Bruxellesu, Danska, Latvija i Estonija potpisale su sporazum o operacionalizaciji Sjevernog multinacionalnog divizijskog zapovjedništva (Northern Multinational Division Command), a Kanada, Velika Britanija i Litva potpisale su se kao “zemlje koje pridonose”.

Premda nije toliko značajno kao i nedavno stvoreno zapovjedništvo NATO-a za Atlantski ocean, članice ovog regionalnog zapovjedništva će osigurati kontinuirani operativni pregled regionalnih aktivnosti, upravljati sa dvije do četiri brigade, te koordinirati vježbe i operacije u regiji – sve s ciljem priprema u slučaju izbijanja sukoba na Baltičkom moru.

Pripadnici zapovjedništva će biti operativni u rujnu ove godine, a postizanje inicijalne operativne sposobnosti planirano je u prvoj polovici 2019. godine, te pune operativne sposobnosti sredinom 2020. godine.

Divizija će dio NATO-ove Strukture snaga i blisko će koordinirati aktivnosti s NATO-ovim bojnama prednje prisutnosti i multinacionalnim zapovjedništvom u Elblagu u Poljskoj. Zapovjedništvo će biti podijeljeno na dva središta: jedan smješten u latvijskom gradu Adaziju, oko 25 kilometara od Rige; i jedno središte u središnjem dijelu Danske regiji Karup.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)