Defender.hr je na uvid dobio sadržaj američkog dokumenta na dvije stranice i to na prvoj pod nazivom “New F-16 Third Party Transfer (TPT) Whitepaper”, te drugoj “”Israel and Greek F-16 Third Party Transfer (TPT) Whitepaper” upućen 17.01.2018. hrvatskim državnim institucijama prije donošenja odluke o odabiru F-16 Barak u kojem su pobrojane detaljno sve potrebne mjere, koraci i postupci, te vremenski okviri za postupak i ishođenje TPT za avione i podsustave od vlade SAD-a u slučaju da se Republika Hrvatska odluči za nabavu rabljenih F-16 u RH.

Dakle, sasvim su razumljive izjave državnog vrha kako ne znaju za nikakav non paper u kojem postoje poteškoće u vezi nabave F-16 Barak, jer to stvarni non paper niti ne sadrži, a osim toga ostavlja im se tako široki prostor da izbjegnu konkretne odgovore.

Naime, Vlada RH i Ured predsjednice dobivaju na desetke non papera, pa tko bi znao na što novinari misle. Ako im postave pitanje da li im je poznat sadržaj dokumenta od 17.01.2018. pod nazivom “Israel and Greek F-16 Third Party Transfer Whitepaper” ili “New F-16 Third Party Transfer Whitepaper”, teško da će moći reći neistinu ako su zaista bili upoznati sa njegovim sadržajem.

Iz dokumenta je posve vidljivo kako su dolje navedene radnje bile potrebne prije zahtjeva za TPT. Nema sumnje, Izrael je trebao ishoditi TPT, ali RH je preskočila sve preporučene korake prije nego što su Izraelci mogli tražiti TPT.

U Hrvatskoj su u potpunosti ignorirali sve savjete i preporuke Amerikanaca u vezi nabave rabljenih F-16, pa je na kraju rezultat upravo kakav je i trebao biti. SAD su očekivale od RH pri razmatranju ponuda od Izraela i Grčjke da poštuje američke preporuke i tek na temelju svih prikupljenih informacija odluči da li RH odgovara ukupna cijena i program isporuke jednog od dva ponuđena kandidata. Također, na isti način su dati savjeti za novi F-16 Blok 70/72, ali ovdje za sada nećemo iznositi detalje vezane uz novi avion koji nije odabran već samo ćemo se fokusirati na “Israel and Greek F-16 Third Party Transfer Whitepaper”

Naime, vidljivo je iz dokumenta kako SAD traži da prije donošenja bilo kakve konačne odluke o odabiru Vlada RH treba biti posve informirana o tome na koji način i pod kojom cijenom može nabaviti rabljene F-16 prije nego se i ako se uopće odluči za njih.

Vladi RH se preporuča da pošalje Pismo zahtjeva (Letter of Request-LoR) Vladi SAD-a za upgrade izraelskih/grčkih F-16, a pismo treba uključivati zahtjev za strukturnom nadogradnjom (SLEP), nadogradnju avionike, novi mission computer i software, oprema za zemaljsku potporu, komunikacijske uređaje, IFF&Link 16 ovisno o hrvatskoj konfiguraciji. Osim toga, potpuni troškovi američke vlade ovisili bi o stanju zrakoplova i odgovoru izraelske/grčke strane koje su bile, kako piše u dokumentu, dužne dostaviti odgovore na sljedeća pitanja :

STRUKTURA ZRAKOPLOVA (ZMAJ)

• Jesu li obavljene tvorničke nadogradnje Falcon UP, Falcon STAR i novi polikarbonatni pokrov kabine.
• Koliko zmajevi imaju stvarnih sati naleta akumulirano
• Koji je faktor stresa (severity factor) utvrđen na zmajevima (množi se s aktuelnim satom i dobije se ekvivalentni)
• Koliko je ekvivalentnih sati (resursa) za svaki zmaj preostalo
• Koliko je za svaki zmaj preostalo vremenskog resursa
• Ima li neki TCTO (formular primjedbe)
• Ako ima ima li za to predviđen kit za popravak/poboljšanje
• Dali je neki od TCTO formulara povezan sa sigurnošću ?
• Koji faktor stresa (severity factor) koristi zrakoplovstvo kao korisnik zmaja
• Koji je preostali strukturarni životni vijek TPT zrakoplova (predmet predaje trećoj strani)
• Jeli provedena A inspekcija korozije
• Koja je maksimalna ukupna poletna težina zrakoplova
• Dali je originalna tvornička dokumentacija za tip zrakoplova seriju nadopunjena sa svim izumima koji su naknadno mimo tvornice nadograđeni
• Koji je terminski plan za TPT modifikacije ili nadogradnje ?
• Gdje će (fizička lokacija i tko će) biti obavljene modifikacije i radovi

AVIONIKA

• Koja je trenutna konfiguracijska razina avionike
• Koje potrebe i promjene trebaju da se ostvare hrvatski zahtjevi (NATO interoperabilnosti i LINK16)
• Koji su domaći standardi i bilteni pridodani Programu ?
• Koja je krajnja željena konfiguracija avionike zrakoplova ?

MOTOR
• Koji je preostali resurs svakog agregata (motora) TAC’s
• Koliko je rezervnih motora/dijelova ponuđeno ?
• Je li je oprema za održavanje motora predmet TPTa

Zemaljska oprema / Ispitna oprema za motore

• Koliko je i što ponuđeno i da li je oprema korisna za novu konfiguraciju ?
• Tko će isporučiti/podržavati zemaljsku opremu ?
• Je li zemaljska oprema pogodna za servisiranje i održavanje ?
• Jesu li rezervni djelovi za zemaljsku opremu uključeni ?
• Tko će dobavljati dijelove za održavanje zemaljske opreme
• Tko će obavljati tehničku podršku za zrakoplove ?
• Kakav je plan za nadogradnju zastarjele opreme ?

REZERVNI DIJELOVI

• Koliko i kojih dijelova je ponuđeno? Jesu li korisni u novoj konfiguraciji ?

ŠKOLOVANJE
• Koliko i kojih je tečajeva obuke školovanja ponuđeno
• Je li ponuđeno školovanje i obuka sukladna NATO standardima?

Nakon što bi Vlada RH poslala LoR američkoj vladi, Izrael i Grčka su trebale poslati Zahtjev za TPT za avione, pa onda posebno TPT za podsustave na njima. Američka vlada bi to odobrila i potom poslala ponudu za upgrade oba rabljena zrakoplova.

U tom slučaju RH bi imala potpuni pregled situacije sa svim potrebnim za donošenje konačne odluke, uključujući završnu cijenu i potrebne preinake. Međutim, RH se nije držala nikakvih preporuka i savjeta o čemu je i veleposlanik Kohorst govorio u više navrata.

Nema nikakvog sukoba između Izraela i SAD-a u vezi ove nabave, niti je RH kolateralna žrtva bilo čega. Ona je samo žrtva vlastitih propusta i nepoštivanja jasnih smjernica američke vlade za realizaciju ovog posla.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)