U Novinarskom domu u Zagrebu upriličena je 06. listopada ove godine promocija posebnog broja časopisa National Security and the Future u kojem su tiskani radovi s Prvoga Zagrebačkog sigurnosnog foruma, održanog u ožujku ove godine na temu „Zaštita kritične energetske infrastrukture“. Tom prigodom nazočnima na promociji obratio se i sadašnji ministar obrane Damir Krstičević, ukazavši na aktualnost objavljenih radova.

Posebno je citirao konstataciju Predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, koja ukazuje na aktualnost i značaj jačanja mehanizama nacionalne sigurnosti. Radi se o konstataciji iz govora Predsjednice RH prigodom obilježavanja 25 godina od osnutka Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Obraćajući se sadašnjim i bivšim dužnosnicima Glavnog stožera, generalima i admiralima, visokim časnicima i dočasnicima, sudionicima Domovinskog rata Predsjednica RH je kazala i slijedeće:

„U širem strateškom okviru željela bih posebno istaknuti kako Hrvatskoj predstoji proces ozbiljnog promišljanja i osmišljavanja daljnjeg razvoja postojećih mehanizama nacionalne sigurnosti te uspostave jedinstvenog sustava domovinske sigurnosti. Migrantska kriza, koja još nije završila i prijeti daljnjim narastanjem, samo je jedan od čimbenika koji upozorava na važnost izgradnje sustava domovinske sigurnosti i razvoja dodatnih sposobnosti odgovora na krize u što kraćem vremenskom razdoblju. Stoga se, ističem, rasprava o tome više ne smije odgađati ni dana nakon formiranja nove Vlade, jer moramo što prije donijeti odluke kojima ćemo osigurati učinkovitiju zaštitu nacionalne sigurnosti i državnih interesa“.
General Krstičević je ukazao i na program Vlade, koju će zajedno s koalicijskim partnerima formirati HDZ, a koji uspostavu upravo takvog Sustava domovinske sigurnosti definira kao prioritetnu zadaću, koju Vlada namjerava realizirati u što je moguće kraćem roku. Vlada pri tom ne mora početi „od nule“, jer je Odbor za obranu nacionalnu sigurnost i unutarnje poslove, kojega je 2013. godine formiralo vodstvo HDZ-a i kojemu je predsjedao general Krstičević, tijekom protekle tri godine obavio značajna istraživanja i analize te pripremio konkretne, kvalitetne podloge za daljnji rad na realizaciji tog projekta.

slide1U programu Vlade RH, u dijelu koji se odnosi na uspostavu Sustava domovinske sigurnosti, piše i slijedeće:

„Polazište Sustava domovinske sigurnosti jest spoznaja i uvjerenje kako nacionalna sigurnost, uz tradicionalni obrambeno-sigurnosni aspekt, obuhvaća sigurnost i održivost demokratskih institucija, društva, okoliša, prirodnih izvora, energetske opskrbe i gospodarskoga napretka.
Cilj je Sustava domovinske sigurnosti koordinirano aktiviranje svih elemenata i odrednica nacionalne moći kao što su: populacija, prirodni resursi, zemljopisna obilježja, gospodarstvo, obrambeni potencijali te psihološki i informacijski elementi, a sve u cilju promicanja interesa i ciljeva nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. U tom smislu domovinska sigurnost podrazumijeva uključenost svih institucija hrvatske države i institucija civilnog društva, ali i građana, gospodarskoga sektora, u koordiniranom naporu ostvarivanja relativne neranjivosti društva. U svojoj je biti to koordinacija između različitih funkcija sustava, kroz koju se razvijaju novi modeli sigurnosti i djelotvorno povezuju s hrvatskim potencijalima. Stoga ćemo sve postojeće elemente nominalno i organizacijski nedefiniranog sigurnosnog sustava institucionalno i organizacijski transformirati, te uspostaviti učinkovit Sustav domovinske sigurnosti koji će odgovoriti novim sigurnosnim izazovima“.

Iz prethodne rečenice nedvojbeno slijedi kako uspostava Sustava domovinske sigurnosti podrazumijeva, da će se svi već postojeći elementi ili sastavnice „sustava“ nacionalne sigurnosti, koji u većoj ili manjoj mjeri već raspolažu potrebnim sposobnostima i kompetencijama, organizacijski i/ili funkcionalno uvezati u nominalno i zakonom uređen jedinstveni Sustav domovinske sigurnosti. U okviru toga Sustava jasno će biti definirane zadaće, nadležnosti i odgovornosti svake od sastavnica koja na bilo koji način, u bilo kojoj fazi ili aktivnosti iz okvira procesa upravljanja sigurnosnim rizicima može i mora izvršavati zadaće koje će doprinijeti smanjenju na prihvatljivu razinu sigurnosnih rizika od značaja za nacionalnu sigurnost. Pri tome taj jedinstveni Sustav mora biti jednostavno, jednoznačno i učinkovito upravljiv i prilagodljiv aktualnim uvjetima vanjskog i unutarnjeg sigurnosnog okružja i/ili kriznih stanja.

slide2

U čemu je zapravo suština koncepta uspostave Sustava domovinske sigurnosti?
Kao prvo treba naglasiti, da se pojam domovinska sigurnost koristi radi činjenice, da se u skrb o nacionalnoj sigurnosti želi uključiti sve domovinske kapacitete te se kao takav ne može poistovjećivati s pojmom domovinske sigurnosti kakav je u primjeni u SAD. On na neki način naglašava kontinuitet dobrih iskustava iz Domovinskog rata, koji je omogućio oslobađanje okupiranih teritorija RH i uspostavu slobodne, samostalne i nezavisne RH, a Sustav domovinske sigurnosti mora omogućiti opstojnost i svakovrsni razvoj skrbeći za nacionalnu sigurnost. Naziv i formalno ukazuje na potrebu transformacije postojećeg „sustava“ nacionalne sigurnosti u Sustav domovinske sigurnosti.
Kao drugo, u toj transformaciji se polazi od činjenice, da nove kategorije i novi pojavni oblici sigurnosnih izazova i ugroza, te s njima povezani sigurnosni rizici, zahtijevaju pristup koji nacionalnu sigurnost vidi mnogo šire od tradicionalnog poimanja nacionalne sigurnosti. Naime, u tradicionalnom poimanju nacionalne sigurnosti u fokusu je poglavito bilo očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, odvraćanje vojnih ugroza i obrana od takvih ugroza. Novi pristup nacionalnoj sigurnosti podrazumijeva i skrb o vrijednostima kao što su razvoj i opstojnost, tradicija i način života, zaštita okoliša, dobrobit ljudi, a odnosi se na sve segmente društva, od državnih institucija, preko javnog i privatnog sektora do skupina i pojedinaca. Taj novi pristup podrazumijeva i uključivanje sve šireg i raznovrsnijeg spektra subjekata u Sustav domovinske sigurnosti, koji će imati međusobno komplementarne kompetencije potrebne za realizaciju svih aktivnosti sigurnosnog procesa, odnosno procesa upravljanja sigurnosnim rizicima: od istraživanja ugroza, preko sigurnosne zaštite i odvraćanja nositelja ugroza, do primjerenog odgovora na nastali štetni događaj ili krizu te do oporavka i omogućavanja kontinuiteta funkcioniranja…detaljnije o svemu pročitajte u tiskanom izdanju magazina DEFENDER.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)