Pripadnici grupe za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga, tijekom veljače 2017. u vojarni „Drgomalj“ u Delnicama provodili su obuku bliske borbe koristeći se tehnikama iz borilačkih vještina. Bliska borba je taktička koncepcija u kojoj se dvoje ili više boraca, bilo da su naoružani ili ne, upuštaju u borbu na blizinu. Takav vid borbe zahtijeva brzi napad i preciznu primjenu smrtonosne ili nesmrtonosne sile.

Program same obuke odrađuje se kroz tri razine. Prva razina obuhvaća osnove goloruke borbe iz borilačkih vještina. Druga razina obuke obuhvaća tehnike naučene u prvom dijelu, ali s potpunom vojnom opremom i naoružanjem, a oslanja se i nadopunjuje na CQB (Close Quarter Battle) obuku.

Na trećoj razini obuke polaznici se obučavaju kako predmete iz okoline prilagoditi i koristiti kao oružje (npr. štap). Ova razina nadopunjuje S.E.R.E (Survival Evasion Resistance and Escape) obuku. U program obuke bliske borbe spada i rukovanje nožem te goloruka obrana od noža ili drugih vrsta naoružanja, zatim obuka u prikradanju i tihoj likvidaciji, borba na tlu, obuka u vještini brzog penjanja te neopaženog savladavanja prepreka i sl.

Također, za specifične potrebe obuka bliske borbe s upotrebom tehnika iz borilačkih vještina nadopunjuje se s programima obuke za V.I.P zaštitu, borbu u vodi i protudemonstracijsku obuku i sl.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)