Inženjerijska pukovnija je u razdoblju od 16.04. do 27.04. 2018. provela Obuku obučavatelja za C-IED/UXO procedure u vojarni „Kamensko“ i na inženjerijskom poligonu „Cerovac“.

Obuku je, pod vodstvom instruktorskog tima iz Inženjerijske pukovnije, uspješno završilo 12 dočasnica i dočasnika iz postrojbi Hrvatske kopnene vojske, koji se nalaze na dužnostima zapovjednika desetina, prvih dočasnika vodova i prvih dočasnika satnija.

Preduvjet za pristupanje obuci je uspješno završen osnovni “Tečaj C-IED/UXO procedura” koji se provodi u OSRH ili neki od međunarodnih inačica tečaja ove vrste.

Koncept obuke je da se kroz teorijski dio provede osvježenje temeljnih znanja i vještina iz područja suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED) i standardnih operativnih postupaka prilikom pronalaska MES-a ili NUS-a, nakon čega se počinje sa provedbom praktične terenske obuke, gdje se polaznici izmjenjuju u ulogama izvođača obuke (obučavatelja) i polaznika.

Svaki od polaznika obuke prolazi zahtjevno vrednovanje sukladno pratećim OOiO, i to iz niza programskih područja : načela suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama, taktičke operacije u područjima sa povećanom ugrozom od IEN-a, drilovi 5/25/200-400, 4C procedure, pregledi opasnih točaka/područja, procedura eskalacije sile (EOF), vojne pretrage osoba i terena, C-IED borbenih drilova i izvješćivanja sukladno standardiziranim NATO obrascima izvješća.

Uz navedeno, polaznici obuke vrednuju se i iz područja organizacije i metodike obuke, izrade obučne dokumentacije, provedbe raščlamba nakon djelovanja kao i u sposobnostima uključivanja nastavnih pomagala, vježbovnih IEN-a, role playera, imitacijskog aparata i OPFOR-a kao značajnih čimbenika u podizanju realnosti i kvalitete same obuke.

Obuka je fizički i psihički vrlo zahtjevna a provodi se koristeći punu borbenu i zaštitnu opremu te svakako ne spada u kategoriju obuka “nazočnosti” obzirom da svaki otklon od propisanih standarda rezultira isključenjem sa obuke.

Cilj ove vrste obuke obučavatelja jest stvoriti bazen vrsnih obučavatelja koji su u potpunosti spremni kvalitetno planirati, organizirati i u konačnici provesti C-IED obuku u svojim postrojbama, koristeći pritom podatke o trenutnim protivničkim i savezničkim taktikama, tehnikama i procedurama iz područja suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama.

Obučni sadržaji izvrsno su prilagođeni i sukladni zahtjevanim sposobnostima zaštite snaga u NATO vođenim OPM-u. Svi polaznici uspješno su savladali sva programska područja, te su im uručene potvrde o osposobljenosti.

Za najboljeg polaznika obuke izabran je nr Frano Tadić-Šutra, pripadnik Inženjerijske bojne Gardijske mehanizirane brigade.

Tekst i foto: nnr Krešimir Marjanović

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)