U Središtu za obuku i doktrinu logistke Požega i Satniji za održavanje Bojne za opću logističku potporu, Zapovjedništva za potporu od 20. studenog do 15. prosinca provedena je obuka obučavatelja za održavanje DUOS (daljinski upravljane oružane stanice) M151 PROTESTOR-CRO.

Temeljem uočenog stanja sposobnosti osoblja i postrojbi nadležnih za održavanje DUOS u HKoV-u i ZzP-u, a u cilju integracije sposobnosti i jedinstvene primjene tehnika i postupaka održavanja, te radi bolje pripreme pripadnika HKoV-a i ZzP-a za izvršavanje operativnih zadaća u OS RH i u okviru NATO operacija došlo je do potreba za obukom obučavatelja u institucijskom i operativnom području obuke.

Polaznici obuke su osposobljeni za prenošenje usvojenih znanja i vještina kao obučavatelji osoblja za održavanje DUOS te za planiranje, pripremu i provedbu obuke koju će znati prilagoditi sposobnostima i potrebama polaznika. Ovom obukom obučavatelja potaknut je razvoj sposobnosti snaga u održavanju DUOS M151 PROTECTOR-CRO i podignuta razina sposobnosti SzOiDL i operativnih postrojbi za održavanje naoružanja (vodovi za održavanje u gardijskim bojnama i vod za održavanje u satniji za održavanje BzOLP) za osposobljavanje osoblja za održavanje DUOS M151 PROTECTOR-CRO u operativnim snagama.

Koordinator obuke iz Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Ivica Mandić i voditelj obuke natporučnik Matej Sučević iskazuju svoje zadovoljstvo kako je šest polaznika u potpunosti savladalo zadaće iz Programa obuke obučavatelja za održavanje DUOS M151 PROTESTOR-CRO čime su osposobljeni za obučavatelje osoblja za održavanje DUOS M151 PROTESTOR-CRO te ispunili uvjete za uspješan završetak obuke i dobivanje certifikata osposobljenosti.

Tekst: Ivica Mandić

foto: Antun Mandić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)