U Središtu za obuku HRZ i PZO „Rudolf Perešin“ u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku 30. lipnja završio je i zadnji planirani tečaj po BRAAD inicijativi u prvom polugodištu 2017. godine.

U lipnju (od 5. do 9. i 26. do 30. lipnja ) održana su dva tečaja „MASE RC konzola nakon ASDE filtra“ za pripadnike Vojske Republike Makedonije na kojima su se polaznici osposobljavali za korištenje alata MASE RC konzole u svrhu uvida i uporabe dostupnih informacija o situaciji u zračnom prostoru, te su tako pripadnici Vojske Makedonije do sada završili deset tečajeva „MASE RC konzola nakon ASDE filtra“.

Inače, u prvom polugodištu ove godine ukupno su, u sklopu BRAAD inicijative, provedena tri tečaja „MASE RC konzola nakon ASDE filtra i to dva tečaja za pripadnike Vojske Republike Makedonije i jedan za pripadnike Vojske Crne Gore, jedan tečaj „Radarska tehnika“ za pripadnike Vojske Crne Gore i jedan tečaj „Procesne funkcije motriteljske sekcije u Operativnom središtu zračnog motrenja“ za pripadnike Vojske Republike Makedonije.

Nakon uspješno provedenih svih planiranih tečajeva, obuka u sklopu BRAAD inicijative, još zahtjevnija i izazovnija nastavlja se početkom rujna. Uz tečaj „MASE RC konzola nakon ASDE filtra“, Središte za obuku HRZ i PZO će provesti po dva izuzetno zahtjevna tečaja „Radarska tehnika“ za pripadnike Vojske Crne Gore i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i „Procesne funkcije motriteljske sekcije u Operativnom središtu zračnog motrenja“ u trajanju od pet tjedana za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vojske Crne Gore.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)