Satnija za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga tijekom siječnja 2017. kroz dvotjednu obuku provela je temeljnu obuku iz skijanja. Svrha obuke je bila priprema za daljnja usavršavanja u cilju borbenog djelovanja u zimskim i planinskim odnosno ekstremnim uvjetima te da se polaznici kroz cjeloviti program tečaja vojnog skijanja potpuno osposobe za kretanje na skijama s vojnom opremom po dubokom snijegu i neuređenim stazama u svim zimskim uvjetima.

Stručan instruktorski tim kroz funkcionalni program obuke na širem okružju vojarne „Drgomalj“ kod Delnica i skijališta Platak, obučavao je polaznike iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga i Središnjice obavještajnog djelovanja radnjama koje podupiru sadržaje temeljnih elemenata skijaških cjelina, a koje se međusobno nadovezuju i nadopunjavaju. Svakog radnog dana se dominantno obrađivala po jedna skijaška cjelina i to slijedom od strukturalno jednostavnijih prema kompleksnijim vježbama. Program „Temeljne obuke skijanja“ obuhvaća teme: upoznavanje sa skijaškom opremom, opće pripremne vježbe na snijegu, vježbe na ravnom, penjanje, padanje i ustajanje, klizački korak i kretanje po ravnom, osnovni skijaški stav i spust ravno, izvedba pluga i plužnog stava s pluženjem ravno, plužni zavoj, kosi spust, otklizavanje, zavoj k brijegu te paralelni zavoj od brijega.

Na početku programa temeljne obuke skijanja polaznici se upoznaju sa skijaškom opremom (skije, pancerice, štapovi i kaciga), namjenom te načinom korištenja pojedinih dijelova skijaške opreme. Nadalje slijede opće pripremne radnje vježbi zagrijavanja i istezanja koje prethode skijanju, gdje je koncentracija usmjerena na donje dijelove ekstremiteta jer se puno više koriste u tehnikama skijanja. Provedba vježbi na ravnom se koriste u svrhu privikavanja polaznika na statičku i dinamičku ravnotežu na skijama. Slijede vježbe penjanja, padanja i ustajanja koje sadrže dvije tehnike penjanja uz strminu na skijama koje obuhvaćaju bočno penjanje dokoračnom tehnikom i penjanje „V“ raskoračenom tehnikom. Sastavni dio obuke je i upoznavanje polaznika s namjenom i potencijalnim opasnostima korištenja Ski liftova ili vučnica“. Kako bi se što brže i bolje savladavali elementi tehnike skijanja treba usvojiti određena motorička znanja i vještine te uspješno savladati program obuke. Program obuke skijanja omogućava i ubrzava proces savladavanja skijaških znanja. Njegova je osnova omogućiti postupnost prilikom učenja skijanja pri čemu je svaki novi i naučeni element logična osnova za daljnju nadogradnju.

Skijaški elementi i metodičke vježbe dolaze jedni za drugim u logičkom slijedu. Usvajanje i savladavanje skijanja puno je lakše i kvalitetnije uz metodičke upute instruktora skijanja. Vojna obuka skijanja može imati više ciljeva, ali onaj najvažniji je naučiti skijati. To znači da proces učenja i pokazani metodički postupci omogućuju pojedincu da napreduje do te mjere koja omogućuje motorički potencijal, interes ili cilj za skijanjem. Temeljna obuka skijanja služi kako bi vojnik skijaš usvojio osnovna motorička znanja i elemente skijanja kako bi se prilagodio novim uvjetima i stekao osnovno znanje o skijanju i snijegu te da bi savladao osnovne elemente skijaške tehnike koji služe za usvajanje kasnije naprednijih elemenata i tehnika skijanja. Da bi odradili zadaću, pravovremeno i kvalitetno, na planinskom terenu pod zimskim uvjetima vojnici moraju biti dobri skijaši. Zbog toga vojna obuka skijanja primarno služi tome da se osposobi vojnika da djeluje u borbi na planinskom terenu pod zimskim uvjetima.
Tekst i foto: OS RH / Klaudio Simonović

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)