Ocjenjivački timovi ZHKoV proveli su ocjenjivanje borbene pripremljenosti Voda za protueksplozijsku zaštitu (Vod za PEZ) iz Inženjerijske pukovnije i Multifunkcionalnog voda (MF vod NBKO) iz sastava Bojne NBKO HKoV-a prema NATO standardima ocjenjivanja borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL) koji su navedeni u Ciljevima sposobnosti 2017.

Ocjenjivanje borbene pripremljenosti se provodilo na lokacijama razmještaja postrojbi u vojarni „Skakavac“ – Skakavac 8. studenog 2017. gdje se nalazi vod PEZ Pionirske bojne Inženjerijske pukovnije HKoV-a i vojarni „Pukovnik Marko Živković“ – Velika Gorica 9. studenog 2017. gdje je smješten MF vod NBKO bojne NBKO HKoV-a.

Nadzor ocjenjivanja provodi nadzorni tim iz LANDCOM-a OF-3 Jean-Philippe Dieulangard (FRA), LANDCOM Izmir – Senior NATO Monitor i OF-2 Robert Glavina, GS OS RH – Junior NATO Monitor te nadzorni tim Glavnog stožera OS RH na čelu s brigadirom Mijom Kožićem.

Cilj je bio u što realnijim uvjetima provesti ocjenjivanje prema matricama sposobnosti i ostvariti status te dobiti ocjenu borbene pripremljenosti.

Ključne sposobnosti Voda za PEZ su onesposobljavanje konvencionalnih (MES, UbS) i improviziranih eksplozivnih naprava (IEN) te neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).

Multifunkcionalni vod NBKO ima ključne sposobnosti RBK dekontaminacije ljudi, oružja, vozila, opreme i površina (komunikacija, objekata i taborskih prostorija) te detekcije kemijskih, bioloških i radioloških agenasa i toksičnih industrijskih materijala (kemikalija).

Uz sposobnosti za namjenske zadaće, navedeni vodovi razvijaju sposobnosti u potpori misiji Oružanih snaga RH – pomoći civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju te potporu civilnom društvu.

Zapovjednik Voda za PEZ poručnik Ivan Baković, izjavio je da je iskazana borbena pripremljenost rezultat dugotrajnog procesa obuke unutar Pionirske bojne. Osiguranje i uvođenje novih materijalno-tehničkih sredstava u uporabu od strane Inženjerijske pukovnije te postrojbena obuka pojedinca iz temeljnih vojnih vještina (TVV) i specijalističkih vojnih vještina (SVV) rezultirali su obučenim pripadnicima koji, kada se sjedine s opremom, daju obučene i funkcionalne timove za provedu zadaća PEZ-a. Potvrda borbene pripremljenosti predstavlja rezultat rada, ne samo pripadnika Voda za PEZ već Pionirske bojne i Inženjerijske pukovnije u cjelosti. Razvijanje sposobnosti PEZ-a nastavit će se kroz daljnju provedbu zadaća proizišlih iz misije postrojbe, a ovim putem zahvaljujem svojim podređenima i nadređenima na odgovornom i vojničkom odnosu prema zadaći.

Zapovjednica ocjenjivanog MF voda NBKO poručnica Mirela Volf izjavila je da želi naglasiti važnost današnjeg provedenog ocjenjivanja borbene pripremljenosti prema CREVAL-u. Iskazanim angažmanom i radom te završnom pokaznom vježbom potvrdili smo potpunu pripremljenost MF voda NBKO u traženim zahtjevima lista za ocjenjivanje za buduće operacije, uključujući specijalističke NBK zadaće i zadaće potpore civilnim strukturama. Nadamo se skorašnjoj modernizaciji postojećih sredstava i opreme kako bismo, u skladu s ciljevima sposobnosti, bili još spremniji i učinkovitiji te dali što veći doprinos modernim oružanim snagama. Ostvarena novo certificirana sposobnost od hrvatskog ocjenjivačkog tima i potvrđena od NATO-a predstavlja uspjeh cijele Bojne NBKO gdje su najveći doprinos dali njezini pripadnici svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem.

Senior NATO MONITOR OF-3 Jean-Philippe Dieulangard (FRA) iz LANDCOM-a nam je potvrdio svojim potpisom u službenoj ocjeni da su ocjenjivane postrojbe demonstrirale visoki stupanj pripremljenosti. Ocjenjivački timovi HKoV-a na čelu s bojnikom Željkom Javorovićem i satnikom Jozom Brekalom bili su stručni, organizirani i proveli su sve propisane aktivnosti na profesionalan način te su primijenili sve obveze iz NATO standarda CREVAL koji je bio u potpunosti implementiran.

Čelnik nadzornog tima Glavnog stožetra OS RH brigadir Mijo Kožić na kraju ocjenjivanja je zaključio da su ocjenjivane sastavnice Hrvatske kopnene vojske u potpunosti implementirale sve obveze koje su navedene u njihovim Ciljevima sposobnosti, a uz ocjenjivanje nacionalnog tima te nadzorom časnika iz NATO-a postale BORBENO PRIPREMLJENE u skladu sa svojom matricom sposobnosti i kategorijom spremnosti.

Zapovjednici vodova sa svojim vodovima su dostigli sve standarde prema dodijeljenoj misiji i zadaći te kategoriji spremnosti u skladu s NATO standardima na čemu im možemo čestitati kao i njihovim postrojbama koje su pružile svu potrebitu potporu u obuci i opremanju da zadovolje sve uvjete iz lista za ocjenjivanje.

Tekst i foto: HKoV