Od 18.-21. rujna 2017. u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, pripadnici HRZ i PZO završili su osposobljavanje za upravljanje programom sigurnosti letenja. Polaznici su, kroz šest tematskih cjelina, upoznati sa Sustavom upravljanja sigurnošću i upravljačkim sustavima kao sastavnim dijelom svih organizacija.

Polaznici su kroz predavanja i raspravu dolazili do zaključaka o postavkama sustava sigurnosti letenja unutar HRZ i PZO, kao i o mogućnostima poboljšanja, a samim tim i podizanja razine sigurnosti letenja. Specifičnost vojnih letačkih djelatnosti, pokazala je izrazito visoku vrijednost ovakvog oblika edukacije i potrebu za nastavkom usavršavanja u istom smjeru.

Kroz temu Kulture sigurnosti i promociju sigurnosti zaključeno je kako je nužno utjecati na svijest svih sudionika u zračnom prometu, te promjenu shvaćanja sigurnosti letenja kao izrazito bitnog čimbenika svih letačkih operacija i obavezu svakog sudionika na preventivno djelovanje i davanje svog obola povećanju sigurnosti letenja i u što većoj mjeri radi sprečavanja neželjenih događaja. Kako je zadovoljstvo polaznikaprovedenom edukacijom bilo izrazito visoko, kako onih koji su se prvi put upoznali s problematikom, tako i onih koji su već duže vrijeme aktivni sudionici sustava upravljanja sigurnošću, potaknut je nastavak ovakvog oblika suradnje i proširivanja razrađenih tema.

Photo: FPZ

Tekst: Darko Šumanovac