Kanadske oružane snage šalju oko 135 pripadnika OS i pet borbenih zrakoplova CF-18 Hornet u rumunjsku Constanzu kako bi sudjelovale u jačanju nadzora zračnog oprostora u sklopu NATO misije u području Crnog mora od rujna do prosinca 2018. godine. Misija je dio operacije REASSURANCE, doprinosa Kanade NATO-u u središnjoj i istočnoj Europi. Tijekom ovog razmještaja, CF-18 Hornet će povećati sposobnosti zračnog nadzora Rumunjskog ratnog zrakoplovstva, priopćile su kanadske OS.

Kanadska skupina u Rumunjskoj bit će uglavnom sastavljena od osoblja iz 425 Tactical Fighter skvadrona koju će podržavati pripadnici 2 Air Expeditionary Wing i 3 Wing Bagotville.

Kanadska vojska prethodno je podupirala ovu misiju NATO-a kroz zračnu komponentu Op REASSURANCE u Rumunjskoj od rujna do prosinca 2017., u Litvi od rujna do prosinca 2014., te na Islandu od svibnja do lipnja 2017. godine.

Kanadska vojska prvi je put bila angažirana u Rumunjskoj u sklopu Op REASSURANCE od travnja do kolovoza 2014. godine u zrakoplovnoj bazi Rumunjskog ratnog zrakoplovstva Campia Turzii. Tijekom ove misije, posade zrakoplova CF-18 Hornet dijelili su najbolje prakse i iskustva sa rumunjskim kolegama.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)