Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske i članka 48. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16.03.2017. donijela Odluku o pokretanju postupka za ustrojavanje i akreditiranje posebnog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija „Vojno pomorstvo“ u okviru Sveučilišta u Splitu.

Studij počinje akademske godine 2018./2019., a provodit će se u Oružanim snagama Republike Hrvatske – Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman“ i sastavnicama Sveučilišta u Splitu, kao suizvoditeljima provedbe studija.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na razdjelu Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)