Grupacija Đuro Đaković u razdoblju 1. -6. 2017. godine ostvarila je ukupne prihode u visini od  254,5 milijuna kuna, a ukupne rashode u visini od 252,2 milijuna kuna te neto dobit od 2,3 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) u visini od 17,8 milijuna kuna, odnosno ostvareno je 7,21% EBITDA marže. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšan u odnosu na prethodnu godinu za 9,9 milijuna kuna, a neto rezultat je bolji za 13,5 milijuna kuna.

Ukupan izvoz grupacije u razdoblju 1. – 6. 2017. godine rastao je za 57 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zabilježen je rast od 97,4%, odnosno došlo je do povećanja izvoza za dva puta. Ukupan prihod od izvoza u prvom polugodištu 2017.godine iznosio je 116,4 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 58,9 milijuna kuna.

Segment Transporta je u drugom kvartalu 2017. godine napravio najveći iskorak na tržištu te je povećao prihode za čak 51 milijun kuna, a povećanje prihoda u ovom segmentu u potpunosti je ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Također, ostvareni su i određeni manji izvozni poslovi u segmentu Obrane u suradnji sa Patrijom i Konsbergom kao strateškim partnerima grupacije Đuro Đaković.

Valja naglasiti kako je i u drugom kvartalu 2017. godine ostvaren pozitivan EBITDA, što je jasan znak da je grupacija dosegla održivo poslovanje. Ostvarenim pozitivnim rezultatom grupacija je ostvarila većinu zadanih ciljeva poslovanja za prva dva kvartala 2017.godine.

Osim ostvarenog treba naglasiti da grupacija Đuro Đaković još ima prostora za daljnja poboljšanja. Ovaj rezultat je ostvaren sa vrlo malo učešća u ukupnom prihodu najprofitabilnijeg segmenta Obrane (učešće u prihodu samo 5,63%). Također još uvijek postoji prostor za značajna poboljšanja u segmentu Industrije i energetike gdje se provode dodatne mjere restrukturiranja od kojih se rezultati očekuju u idućem periodu.

Na dan 30.06.2017. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u vrijednosti od 638,1 milijuna kuna. Obzirom da se grupacija trenutno natječe na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovorenih poslova tijekom 2017. godine.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)