„RESOLUTE SUPPORT“

U misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu upućuje se u 2018. godini do 110 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.
Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji „RESOLUTE SUPPORT“, osigurava se nastavak vidljivosti angažmana Republike Hrvatske u okviru napora
Saveza potpore miru što je u skladu sa zaključcima i iskazanom namjerom s NATO sastanka na vrhu u Varšavi 2016. godine te posebnog sastanka u Bruxellesu u svibnju 2017. godine.
Sudjelovanjem se omogućuje i daljnji prijenos odgovornosti za sigurnost Afganistana na Afganistanske nacionalne obrambene snage te izgradnji njihove samoodrživosti. Nastavit će se i s aktivnostima na izradi i prihvaćanju plana za civilnu prisutnost u Afganistanu po završetku operacije „RESOLUTE SUPPORT“ čime NATO želi ojačati i unaprijediti partnerske odnose s Afganistanom, a što će otvoriti novo poglavlje u odnosima i suradnji između Saveza i Afganistana te će utjecati i na modalitet budućeg angažmana Republike Hrvatske u Afganistanu.

KFOR

U operaciju potpore miru KFOR na Kosovu upućuje se u 2018. godini do 40 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i
protuzračne obrane, uz mogućnost rotacije.

Republika Hrvatska nastavlja sudjelovanje u NATO operaciji KFOR na Kosovu. U području operacije KFOR trenutačno je raspoređen 25. hrvatski kontingent koji se sastoji od 33
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pripadnici 25. hrvatskoga kontingenta sudjeluju u operaciji KFOR s dva transportna helikoptera (Mi-8 MTV-1), letačkim, logističkim, stožernim osobljem i specijalnim snagama. Područje razmještaja je Priština, Ferizaj/Uroševac i Camp Villago pored Peći.

Hrvatski kontingent je fokusiran na izvršavanje zadaća zračnog transporta, rad stožernog osoblja u stožeru operacije KFOR (HQ KFOR), rad u savjetničkom timu (NALT) na razini
Ministarstva i Kosovskih snaga sigurnosti te zadaćama u kontekstu sustava ranog upozorenja (sposobnosti specijalnih snaga) KFOR-a na Kosovu.

Ovisno o razvoju sigurnosne situacije i potrebe Saveza nastavit će se ispitivati mogućnosti dodatnog doprinosa u cilju podizanja ukupnih sposobnosti savezničkih snaga u području
operacije KFOR. Nastavkom sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u KFOR-u osigurava se kontinuitet doprinosa Republike Hrvatske izgradnji stabilnog i sigurnog okruženja na Kosovu i u regiji.

EU NAVFOR Somalija – ATALANTA

U operaciju potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ u 2018. godini upućuje se do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

Republika Hrvatska započela je sudjelovanje u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ upućivanjem jednog časnika na francuski ratni brod u rujnu 2009. godine.
Do sada je u ovoj operaciji sudjelovalo 57 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim na francuskoj fregati časnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovali
su i na ratnim brodovima Kraljevine Belgije, Talijanske Republike, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Savezne Republike Njemačke i Helenske Republike, u operativnom
zapovjedništvu operacije u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood) te u logističkoj bazi u Džibutiju.

Trenutačno se jedna časnica nalazi u operativnom zapovjedništvu operacije u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood). U okviru sudjelovanja u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ Republika Hrvatska je od prosinca 2014. do travnja 2015. godine u područje operacije uputila prvi AVPD tim u sastavu od 12 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji je obavljao zadaće zaštite broda „MSM Douro“ koji je prevozio humanitarnu pomoć za Somaliju u sklopu Svjetskog programa za hranu.

Drugi hrvatski AVPD tim u sastavu od 12 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske bio je upućen u operaciju „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ od listopada 2016. do siječnja 2017. godine. Uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, kao i navedene razloge dosadašnjeg sudjelovanja u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ te u potpunosti uvažavajući strateške vanjskopolitičke ciljeve Europske unije u borbi protiv piratstva uz Rog Afrike i u vodama Indijskog oceana, predlaže se da Republika Hrvatska
nastavi s podrškom nastojanja i angažmana Europske unije u operaciji „EU NAVFOR
4 Somalija – ATALANTA“ te zadrži brojčanu veličinu sudjelovanja do 25 pripadnika Oružanih
snaga Republike Hrvatske u 2018. godini. Angažman bi uključivao i upućivanje trećeg AVPD tima.

Donošenjem Odluke kojom bi se zadržao sadašnji broj pripadnika Oružanih snaga u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ osigurao bi se kontinuitet vidljivosti angažmana Republike Hrvatske u okviru operacije u skladu s naporima i angažmanom Europske unije u borbi protiv piratstva te dodatno osnažilo vjerodostojnost Republike Hrvatske kao pouzdane članice Europske unije koji pridonosi angažmanu i djelovanju Europske unije u upravljanje krizama i izgradnji mira i stabilnosti.

UN

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2018. godini upućuju se, uz mogućnost
rotacije, u sljedeće operacije potpore miru Ujedinjenih naroda:
– u Libanon (UNIFIL) – do 70 pripadnika
– u Zapadnu Saharu (MINURSO) – do osam pripadnika
– u Indiju i Pakistan (UNMOGIP) – do deset pripadnika.

Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL)

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) sudjeluju od srpnja 2007. godine. Iako je u operaciju potpore miru
u Libanonu (UNIFIL) u 2017. godini bilo moguće uputiti do pet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u okviru jedne rotacije, u operaciju se po rotaciji upućivao jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Budući da se operacija UNIFIL odvija na strateški vrlo značajnom području koje, u vezi s pogoršanom sigurnosnom situacijom u Iraku i Siriji, predstavlja jedno od dominantnih kriznih žarišta u svijetu uspostava višeg stupnja prisutnosti Republike Hrvatske u Libanonu važan je doprinos naporima međunarodne zajednice. Ovaj doprinos realizirao bi se upućivanjem u 2018. godini do 70 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s inženjerijskim sposobnostima u operaciju potpore miru u Libanonu (UNIFIL). Razmještaj hrvatske sastavnice realizirao bi se u suradnji s Talijanskom Republikom, kao bilateralnim partnerom.

Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda u Zapadnoj Sahari (MINURSO)

Operacija potpore miru MINURSO ključna je za izgradnju održive stabilnosti, ne samo
područja Zapadne Sahare već i za izgradnju sigurnosti i ekonomskog prosperiteta sjeverozapadne Afrike u cjelini, a čime se pridonosi i smanjenju migracijskih pritisaka na Europu. Uzimajući u obzir kontinuitet sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike
Hrvatske u ovoj operaciji potpore miru počevši od 2002. godine, a s obzirom na činjenicu da se ova operacija odvija na sjeverozapadnom dijelu afričkog kontinenta u kojem razina sigurnosne ugroze nije tako izražena kao u drugim dijelovima središnje Afrike te s obzirom na to da Republika Hrvatska ne sudjeluje u drugim UN operacijama potpore miru na afričkom kontinentu, predlažemo nastavak sudjelovanja u operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda u Zapadnoj Sahari (MINURSO) u 2018. godini, upućivanjem do osam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Nastavak angažmana omogućit će kontinuitet u stjecanju iskustava pripadnika Oružanih
snaga Republike Hrvatske u multinacionalnom okruženju s obzirom na to da u ovoj operaciji trenutačno sudjeluje 36 država, od kojih je osam država članica Europske unije i šest država članica NATO-a. Također, nastavkom angažmana Republika Hrvatska dat će svoj doprinos nastojanjima Ujedinjenih naroda i Europske unije za očuvanje i izgradnju mira i stabilnosti u ovom dijelu svijeta.

Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) Oružane snage Republike Hrvatske u operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i
Pakistanu (UNMOGIP) sudjeluju od kolovoza 2002. godine.

Odlukom Hrvatskog sabora od 25. studenoga 2016. predviđeno je sudjelovanje do 10
pripadnika Oružanih snaga u operaciji potpore miru u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) u 2017.
godini. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske obavljali su zadaće koje obuhvaćaju
provedbu ophodnji u područjima postaja, zadaće na promatračkim postajama, obilazak
pakistanskih vojnih postrojbi i utvrđivanja trenutačnog stanja uzduž crte razdvajanja.
Operacija potpore miru u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) uspostavljena je Rezolucijom br.
47 (1948) i Rezolucijom br. 91 (1951) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda s mandatom
osiguranja prekida vatre između indijskih i pakistanskih snaga sigurnosti u Kašmiru te
povlačenja svih naoružanih snaga na njihovo područje.

Kako ne postoji suglasnost Indije i Pakistana oko mandata UNMOGIP-a, operacija se ne
produljuje donošenjem novih rezolucija na godišnjoj razini već traje u kontinuitetu i može biti okončana jedino na temelju posebne odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Sigurnosnu situaciju u operaciji UNMOGIP karakterizira kršenje prekida vatre između
pakistanskih i indijskih snaga sigurnosti duž crte nadzora (Line of Control) u Kašmiru. Unatoč ostvarenom napretku, tenzije između Indije i Pakistana u području djelovanja operacije i dalje su visoke.

Operacija potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP)

U operaciji UNMOGIP u kojoj se nalaze 44 vojna promatrača iz 10 država, Republika
Hrvatska je tijekom 2017. godine realizirala najveći doprinos provedbi mandata operacija
potpore miru Ujedinjenih naroda. Republika Hrvatska trenutačno u operaciji UNMOGIP sudjeluje s devet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.
S obzirom na visoku reputaciju koju pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske
imaju u operaciji što je prepoznato i u Tajništvu Ujedinjenih naroda te zbog značaja hrvatskog doprinosa tijekom četrnaestogodišnjeg razdoblja naše prisutnosti na području operacije, predlaže se nastavak sudjelovanja u operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) i u 2018. godini upućivanjem do 10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)