Tijekom 2017. godine utvrđen je novi operativni raspored Oružanih snaga, u sklopu čega su donesene odluke o vraćanju postrojbi Oružanih snaga u Sinj, Varaždin i Ploče te
prvi put raspoređivanju postrojbe ranga inženjerijske satnije u Vukovar. Vojne lokacije u navedenim gradovima su u prethodnom razdoblju predane novim korisnicima, osim lokacije u Vukovaru u kojem nakon Domovinskog rata, OSRH nisu bile stacionirane.

Uz ove četiri najznačajnije vojne lokacije na kojima je bilo težište rada, radilo se i na ostalim vojnim lokacijama u cilju podizanja standarda života i rada pripadnika OSRH, te donosimo sažeti prikaz:

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)