Hrvatskoj je potrebno formalno (zakonom) uspostaviti sustav, čije sastavnice će svojim međusobno komplementarnim nadležnostima, obvezama, funkcijama i kompetencijama moći učinkovito realizirati sve zadaće iz okvira procesa upravljanja sigurnosnim rizicima, a u cilju očuvanja i jačanja nacionalne sigurnosti. Sve neophodne sastavnice takvog sustava već postoje, u većoj ili manjoj mjeri raspolažu potrebnim kompetencijama i uspostavom jedinstvenog sustava zasigurno bi se moglo racionalnije koristiti sve njihove postojeće resurse te izbjeći vjerojatno postojeća preklapanja i mogućnost da neki od sigurnosnih rizika budu propušteni zbog možebitno nejasno definiranih obveza i nadležnosti u okviru jednog fragmentiranog „sustava“.

Takav sustav trebao bi imati slijedeće kategorije izvršnih sastavnica:
 Podsustavi koji nisu u sastavu ili u nadležnosti upravljanja nekog od ministarstava:
• Sigurnosno – obavještajni podsustav
• Podsustav civilne zaštite
 Podsustavi koji su u sastavu ili u nadležnosti upravljanja Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova:
• Podsustav za obranu (Oružane snage RH)
• Podsustav za unutarnje poslove (Policija)
 Podsustavi koji su u sastavu ili u nadležnosti upravljanja MVEP, MPRH, MPPI i MFIN
 Elementi stručno nadležni za uže specijalizirana područja sigurnosti i/ili zaštite, koji su u sastavu ili pod izravnim upravljanjem nekog od ostalih ministarstava ili izravno pod upravljanjem Vlade RH, ali i oni koji su u privatnom vlasništvu
 Sudionici u procesu upravljanja sigurnosnim rizicima na različitim razinama državne, regionalne i lokalne uprave, odnosno samouprave te vlasnici/operatori kritične nacionalne infrastrukture.

Za uspostavu takvog sustava, čiji naziv bi mogao biti Sustav domovinske sigurnosti, nužno je definirati i uspostaviti:
– središnje operativno upravljanje podsustavima kao što su Sigurnosno – obavještajni podsustav i Podsustav civilne zaštite,
– središnju koordinaciju rada podsustava obrane i unutarnjih poslova,
– središnju koordinaciju podsustava iz nadležnosti MVEP, MPRH, MPPI i MFIN u dijelu njihovih obveza i zadaća koji se odnose na poslove nacionalne sigurnosti, ili su od značaja za Sustav domovinske sigurnosti,
– koordinaciju „elemenata“ i „sudionika“ u dijelu njihovih zadaća koje su od značaja za nacionalnu sigurnost i za rad Sustava domovinske sigurnosti.

Međutim, u uvjetima postojeće zakonske regulative to bi u prvom koraku moglo podrazumijevati uspostavljanje samo „operativne“ koordinacije na razini Potpredsjednika Vlade RH zaduženog za nacionalnu sigurnost, obranu i unutarnje poslove. Takva koordinacija mogla bi barem djelomično funkcionirati po modelu sličnom onome po kojem funkcionira Vijeće nacionalne sigurnosti u Vladi Ujedinjenog kraljevstva, ali samo po pitanjima koordinacije na razini Vlade RH. U rad „operativne“ koordinacije trebalo bi uključiti sve ministre koji su nadležni za već navedene „podsustave“, ali i druge ministre ako se raspravlja o sigurnosnom pitanju koje je povezano s radom njegovog resora.
Koordinacija bi trebala omogućila pokretanje izrade Strategije nacionalne sigurnosti, koja bi temeljila na cjelovitoj procjeni nacionalnih sigurnosnih rizika.

U izradu procjene nacionalnih sigurnosnih rizika mogao bi biti uključen širi broj kompetentnih stručnjaka iz svih podsustava „projektiranog“ Sustava domovinske sigurnosti, a Koordinacija bi nadzirala i usmjeravala njihov rad. Na temelju procjene nacionalnih sigurnosnih rizika i imajući u vidu definirane nacionalne sigurnosne ciljeve, Koordinacija bi definirala naše odgovore na sigurnosne rizike, vodeći računa da se resursi ulažu u one odgovore koji će najučinkovitije eliminirati ili smanjiti što veći broj relevantnih sigurnosnih ugroza. Takav pristup bi već sam po sebi vodio postupnoj transformaciji postojećeg „sustava“ u Sustav domovinske sigurnosti, koji bi bio usmjeren na učinkovito izvršavanje zadaća aktivnog upravljanja sigurnosnim rizicima.

Autor: brigadni general u miru (bivši načelnik Obavještajne uprave GS OS RH) , mr. sc. Ivan Pokaz

Detaljnije o svemu možete pročitati u tiskanom izdanju magazina DEFENDER….

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)