U vojni poligon OSRH “Eugen Kvaternik” na Slunju kroz desetogodišnje razdoblje uložit će se ukupno 400 milijuna kuna. Radi se o zajedničkom ulaganju hrvatskih i američkih partnera kroz projekt OSRH, Nacionalne garde Minessote i EUCOM-a prema kojem bi vojni poligon trebao postati, ne samo jedan od najvećih već i najmodernijih poligona u ovom dijelu Europe. Razvoj i ulaganje u vojni poligon Slunj je od strateškog nacionalnog interesa, jer omogućava integrirano uvježbavanje OS RH u konceptu domovinske sigurnosti samostalno ili u suradnji sa saveznicima i partnerima.

vpEK - APS 2

Razvoj i ulaganje u vojni poligon Slunj je od strateškog nacionalnog interesa, jer omogućava integrirano uvježbavanje OS RH u konceptu domovinske sigurnosti samostalno ili u suradnji sa saveznicima i partnerima.

SLUNJ IZ ZRAKA 002

Osim toga, namjera je da vojni poligon omogući uvježbavanje svih institucija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske u provedbi misija i zadaća zaštite i spašavanja te pomoći civilnom stanovništvu u humanitarnim i drugim katastrofama, jer drugih terena za te namjene nema.

vpEK Slunj pregledna karta

Razvojem vojnog poligona Slunj u konačnici će doći do integracije sa vježbalištem Udbina i Cerovac koja su namijenjena za provedbu specijalističkih oblika obuke. Na vježbalištu Udbina provodi se obuka specijalnih postrojbi, a na vježbalištu Cerovac obuka inženjerijskih postrojbi.

Koncept razvoja poligona izrađen je u cijelosti od strane Oružanih snaga Republike Hrvatske, po uzoru na Camp Ripley Nacionalne Garde Minnesote (NGM) te na Združeno multinacionalno obučno središte američke kopnene vojske u Europi. Oružane snage Republike Hrvatske će zajednički s pripadnicima Nacionalne garde Minnesote razraditi detaljni urbanistički plan i program razvoja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ na Slunju.

vpEK - tabor

Treba istaknuti i prednosti koje će od razvoja poligona imati i lokalna zajednica. Primjerice, U pogledu energetske samoodrživosti i energetske neovisnosti vojnog poligona Eugen Kvaternik Slunj, potrebno je naglasiti kako se na prostoru poligona trenutno nalazi jedna mini hidrocentrala, koja je devastirana i van upotrebe već duže vrijeme.

U tom cilju postoji mogućnost energetskog iskorištavanja toka rijeke Mrežnice u zahvatu poligona na način da se već postojeća mini hidrocentrala stavi u pogon te da se dodatno izgrade još 4 male ili 2 veće mini hidrocentrale ukupne snage cca 2,5 MW. Pored navedenog, postoji mogućnost izgradnje i jedne električne centrale na biomasu snage cca 1 MW. Izgradnjom ovih elektrana dobila bi se ukupna instalirana snaga od cca 2,5 MW što bi na godišnjoj razini od 6000 sati rada iznosilo proizvodnju električne energije od cca 18 400 MWh/godišnje.

Na ovaj bi se način osigurala energetska neovisnost vojnog poligona i stabilna opskrba poligona električnom energijom kao i ispunjavanje preuzetih obveza o energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Od ovih projekata, korist bi mogla imati i lokalna zajednica jer bi se proizvodila veća količina energije nego što su to trenutne i zacrtane potrebe vojnog poligona, čime bi se ostvarili dodatni financijski učinci na lokalno gospodarstvo.

O Master Planu razvoja poligona Slunj i utjecaju na ekonomske i socijalne prilike lokalnog stanovništva pročitajte u tiskanom izdanju magazina DEFENDER…

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)