Dolaskom 7.HRVCON-a u područje misije u Afganistanu započete su i primopredaje visokih dužnosti koje obnašaju hrvatski dočasnici i časnici. U zapovjedništvu misije Odlučna potpora odnosno u njegovoj združenoj upravi koja se bavi sustavom obuke i izobrazbe CJ7 provedena je službena primopredaja dužnosti prvog dočasnika Savjetničkog tima za institucionalnu obuku Afganistanske narodne Vojske – Command Senior Enlisted Leader (CSEL), Army Institutional Advisory Team (AIAT) između časničkog namjesnika Roberta Budrovića (inače prvog dočasnika ZOD-HkoV-a) i časničkog namjesnika Predraga Toplaka (koji je na dužnosti prvog dočasnika SOD OS RH).
Kako se radi o najvišoj dočasničkoj dužnosti koju Hrvatska uspješno provodi u misiji u Afganistanu od 2014. godine prigodom svečane primopredaje prigodnim riječima prvo se od čn Roberta Budrovića oprostio u ime AIAT-a njegov direktor britanski brigadir Thomas O’Driscoll (OF-5, COL). U svojim riječima direktor AIAT-a prisjetio se svih uspješnih aktivnosti i projekata koje je provodio prvi dočasnik Budrović. Posebno je istaknuo ustrojavanje posebne radne skupine sastavljene od najviših prvih dočasnika zapovjedništava ANDSF-a pod nazivom Sergeant Major Network Working Group (SGM Network WG). Ova skupina u kojoj su pod vodstvom čn Budrovića sjedili prvi dočasnik Nacionalnog sveučilišta obrane (Marshal Fahim National Defense University, MFNDU), prvi dočasnik Zapovjedništva za doktrinu, izobrazbu i obuku (Afghanistan National Army Training, Education and Doctrin Command, ANATED-C), zatim prvi dočasnik Visoke dočasničke škole (Afganistan National Army Sergeants Major Academy, ANASMA) te pri dočasnik Obučnog središta Kabul (Kabul Military Training Center, KMTC) kroz redovite mjesečne sastanke bavili su se svim pitanjima bitnim za razvoj dočasničkog lanca potpore u afganistanskoj vojsci. Imenovani prvi dočasnici ustvari čine skupinu koju savjetuje te im pomaže u radu prvi dočasnik AIAT-a prema potrebi i na dnevnoj bazi.
Prvi dočasnik AIAT-a, naglasio je direktor AIAT-a, uspješno je kroz svakodnevni rad sa kolegama iz afganistanskih snaga sigurnosti ali i kroz rad sa velikom skupinom visokih časnika koalicijskih snaga prenosio svoje znanje i iskustvo. No, kako čn Budrović kao i ostali njegove kolege dolazi iz predivne zemlje koja je u svojoj nedavnoj prošlosti osjetila sve nezamislive tegobe uzrokovane ratom njemu je, za razliku od nekih od nas ovdje, bilo lakše sagledati i shvatiti složenu situaciju u kojoj se nalaze afganistanske snage sigurnosti koje se istovremeno nalaze u oružanom sukobu, provode preustrojavanje, razvijaju sustav obuke i izobrazbe, itd.
Zahvaljujući svojemu velikome iskustvu i svojoj nimalo ugodnoj prošlosti sudionika ratnih zbivanja čn Budrović je bio izrazito uspješan u svojemu radu. On je svojim radom pridonio zajedničkom naporu cjelokupnih koalicijskih snaga, a poglavito je pridonio radu AIAT-a u razvoju sustava obuke i izobrazbe ANDSF-a koji broji gotovo 300 000 pripadnika, istaknuo je u svojim riječima zahvale brg O’Driscoll.
Prijemom čn Predraga Toplaka u uredu načelnika CJ7 brigadnog generala Renea Leitgena (OF-6, DEU) službeno je završila primopredaja dužnosti prvog dočasnika. U svojim pozdravnim riječima bg Leitgen zahvalio se na izuzetnom radu čn Budroviću a njegovom nasljedniku čn Toplaku zaželio puno uspjeha.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)