U ponedjeljak 26. lipnja u Izdvojenom vojnom objektu „Lučko“ provedeno je završno ocjenjivanje pripadnika 25. kontinenta KFOR-a. Završno ocjenjivanje proveo je ocjenjivački tim na čelu s pukovnikom Adrijanom Celijom iz Zapovjedništva HRZ-a i PZO-a uz nadzor pripadnika GS OS RH i Inspektorata obrane MORH-a. Zaključeno je da su svi pripadnici 25. kontingenta KFOR-a dostigli punu operativnu spremnost sukladno matrici sposobnosti i spremni su za izvršenje svih postavljanih zadaća.

Zapovjednik 25. hrvatskog kontingenta KFOR-a bojnik Dubravko Radić upoznao je ocjenjivački tim s uspješno provedenom preduputnom obukom kroz dvije faze. U prvoj fazi, koja je provedena u Eskadrili višenamjenskih helikoptera 91. ZB, letači su uvježbavali procedure planiranja i provedbe letačkih zadaća sukladno NATO-o standardima.
Druga faza obuke provedena je u četiri dijela a sastojala se od osvježenje znanja iz temeljnih vojnički znanja i vještina, gađanja sa zaduženim pješačkim naoružanjem, međunarodnog ratnog prava, KFOR pravila uporabe oružane sile i dr.

Nakon upoznavanja ocjenjivačkog tima s provedenim pripremama pristupilo se pojedinačnim provjerama znanja i vještina. Sa svim pripadnicima kontingenta provedena je provjera temeljnih vojnički znanja i vještina dok su letačke posade dobile letačku zadaću koju su u što kraćem roku trebali pripremiti i provesti sukladno propisima. Sva komunikacija tijekom pripreme i provedbe letačke zadaće provedena je na engleskom jeziku.

Nakon provedene raščlambe ocjenjivačkog tima, pukovnik Adrijan Celija, upoznao je pripadnike kontingenta s rezultatima ocjenjivanja zaključivši da su svi pripadnici 25. HRVCON KFOR spremni za upućivanje u operaciju potpore miru na Kosovu tijekom srpnja 2017.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)