U Središtu za obuku HRZ i PZO „Rudolf Perešin“ u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, pet pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno su završili tečaj „MASE RC konzola nakon ASDE filtra“ koji se provodio od 9. do 13. listopada 2017.

Riječ je o tečaju koji se provodi u sklopu BRAAD (Balkan Regional Approach to Air Defence) inicijative. Namijenjen je djelatnicima sustava zračnog motrenja koji će provoditi zadaće nadzora zračnog prostora te će za svoj rad koristiti MASE RC konzolu na kojoj se prikazuju podaci o situaciji u zračnom prostoru nakon ASDE filtra.

Tijekom tečaja polaznici su usvojili znanja o izgledu, namjeni i funkcijama MASE RC konzole nakon ASDE filtra te su razvijali sposobnosti za samostalno korištenje njezinih alata.

U Središte za obuku HRZ i PZO, osim pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na ovu obuku dolaze i pripadnici Vojske Republike Makedonije i Vojske Crne Gore koje su također članice BRAAD inicijative.

Pored ovog, u sklopu BRAAD inicijative, SZO organizira i provodi i tečajeve „Radarska tehnika“ i „Procesne funkcije sekcije za motrenje u operativnom središtu zračnog motrenja“.

Tekst i foto: Leida Parlov

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)