U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu 16. veljače 2017. provedena je metodsko-pokazna vježba „Procedure pripreme tereta za slanje u područje operacije“. Metodsko-pokaznom vježbom cilj je prikazati primjenu standardnih operativnih postupaka kojima je uređen način djelovanja Zapovjedništva za potporu (ZzP), Logističkog operativnog središta (LOS), Bojne za opskrbu (BzOp) i svih ustrojbenih cjelina u granama Oružanih snaga RH koje su uključene u organizaciju pripreme tereta za upućivanje u područje međunarodne vojne operacije.

Nakon prezentacije sustava paletizacije 463L praktično su prikazane procedure pripreme tereta za slanje u područje operacije kroz radne točke: prijem tereta i dokumentacije, pakiranje, označavanje i slanje u područje operacije. U praktičnom dijelu pokazne vježbe sudjelovali su polaznici tečaja za logističkog dočasnika kojima je to i sastavni dio obuke. Nakon provedene raščlambe zapovjednik Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Mato Tomašević pohvalio je sve sudionike metodsko-pokazne vježbe, a posebno bojnika Mladena Miletića, bojnika Milana Turkalja i stožernog narednika Milana Jeličiča-Metera.

Foto i tekst: ZzP/Antun Mandić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)