Središte za borbenu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ Hrvatske kopnene vojske bilo je nositelj pripreme, planiranja u koordinaciji s oklopnom bojnom Gardijske oklopno-mehanizirane brigade i kroz provedbu VNZ “OKB 17“ ocjenjivalo 2. tenkovsku satniju Oklopne bojne od 7. do 9. ožujka 2017. godine na VP “Eugen Kvaternik”. Ocjenjivanje je provedeno u cilju provjere razine uvježbanosti i osposobljenosti 2. tenkovske satnije. Direktor VNZ „OKB 17“ je bio načelnik Odjela za vježbe na zemljištu Središta za borbenu obuku pukovnik Davor Stipetić, a dužnost čelnika EXCON-a, Središta za kontrolu vježbe, obnašao je satnik Srećko Čakarić iz Odjela za vježbe na zemljištu.

Ocjenjivački tim SBO-a predvodio je načelnik Odjela za nadzor i ocjenjivanje pukovnik Radojko Baković u svojstvu čelnika ocjenjivačkog tima. U ulozi suprotne strane sudjelovali su pripadnici Motoriziranog voda bojne „Vukovi“ Gardijske mehanizirane brigade. Vježba je provedena u tri faze: prva faza bila je završno uvježbavanje tenkovskih vodova, mehaniziranog voda i izvidničke desetine po dolasku postrojbe na poligon, u drugoj je provedeno ocjenjivanja u VNZ „OKB 17“ i treća završna faza, raščlamba nakon djelovanja.
U raščlambi fokus je bio na ključnim aktivnostima i događajima koji su obilježili vježbu. Po provedenoj raščlambi direktor vježbe, pukovnik Davor Stipetić, izjavio je da je VNZ „OKB 17“ u potpunosti ispunila ciljeve i ostvarila okolnosti u kojima je postrojba mogla prezentirati svoju obučenost i spremnost.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)