U području srednjeg Jadrana, na vojnom poligonu kod otoka Žirje, 17. i 18. svibnja 2017. pripadnici Hrvatske ratne mornarice proveli su vojnu vježbu s bojnim gađanjem „PRSTAC 17“ kao glavni obučni događaj u funkciji razvoja sposobnosti i održavanja bojne spremnosti Obalne straže RH (OSt RH). Osnovna svrha ove vježbe prikaz je uvježbanosti i osposobljenosti snaga OSt RH u pripremi i provedbi borbenih djelovanja na moru.

Pored snaga OSt RH: spasilačkog broda SB-73 „Faust Vrančić“ te ophodnih brodova OB-01 „Novigrad“, OB-03 „Cavtat“ i OB-04 „Hrvatska Kostajnica“, u dvodnevnoj vježbi sudjelovale su i snage HRZ i PZO-a: zrakoplov PC-9 i helikopter Mi8 MTV1 koji su pod operativnim nadzorom Obalne straže RH. Tijekom vježbe snage Obalne straže RH i Flotile HRM-a pružile su međusobnu potporu u osiguranju poligona uz već tradicionalno sudjelovanje plovila MUP-a RH te Lučke kapetanije.

VV„PRSTAC 17“ započela je u akvatoriju Splitskog i Bračkog kanala vježbom traganja i spašavanja na moru (SAR – Search and Rescue) kroz scenarij razvijen na temu moguće nesreće – pada člana posade putničkog broda u more tijekom plovidbe. S obzirom da vrijeme i lokacija zamišljene nesreće nisu bili poznati, SAR snage poduzele su znatne napore dok se nakon sustavnog pretraživanja morske površine unesrećeni nije pronašao. Potom se uz pomoć helikoptera sa palube broda SB-73 (vertikalni MEDEVAC) pristupilo evakuaciji unesrećenog do najbliže medicinske ustanove.

Provedenom vježbom potvrđen je stupanj osposobljenosti, koordinacije aktivnosti plovnih i zrakoplovnih snaga te kvalitetnog planiranja i zapovijedanja operacijom traganja i spašavanja što je posebno značajno u kontekstu početka turističke sezone te stoga i povećanog pomorskog prometa. Svakako, OSt RH je kroz ovu vježbu dodatno pripremila i uvježbala svoje snage kako bi mogla na kvalitetan način odgovoriti svim mogućim izazovima i doprinositi sigurnosti na Jadranskom moru.

Kroz „PRSTAC 17“ snage Obalne straže RH provele su vježbe traganja i spašavanja (SAR), manevriranje, BOB i PZO, vježbe popune u plovidbi (RAS), vježbe prekrcaja i pregleda sumnjivog broda, horizontalno bojno gađanje cilja na moru u noćnim uvjetima puškostrojnicom 12,7 mm i topom 20 mm, zaštitu snaga u području baziranja, horizontalno topničko gađanje u dnevnim uvjetima puškostrojnicom 12,7 mm i topovima 20 i 40 mm na metu (tomato killer) u poligonu LD(R)-17 te signalne vježbe. Sve aktivnosti provedene su uz mjere borbenog osiguranja i borbene potpore, s ciljem obuke sudjelujućih snaga u provedbi pomorskih operacija.

Kroz prikaz ovih segmenata vježbe, sudjelujuće snage pokazale su sposobnosti za učinkovit odgovor na široki spektar mogućih sigurnosnih izazova u nacionalnom i međunarodnom okruženju, kako samostalno tako i s ostalim snagama HRM-a/ OS RH te s ostalim tijelima državne uprave na moru.

U četvrtak, 18. svibnja 2017., u sklopu VV „PRSTAC 17“ snage Flotile HRM-a provele su taktičku vježbu bojevog gađanja (TVBG) topom 20 mm te nadzorno tehničko gađanje na lovcu mina LM 51. U svojstvu brodova gađača sudjelovali su desantni brod minopolagač DBM-82 „Krka“ i lovac mina LM-51 „Korčula“, dok su osiguranje poligona vršile raketne topovnjače RTOP-12 „Kralj Dmitar Zvonimir“ i RTOP-42 „Dubrovnik“, motorna barkasa MRB-51 te gumene brodice. Svakako valja napomenuti da je u ovom dijelu vježbe sudjelovalo i osam pripadnika Riječne bojne Inženjerijske pukovnije HKoV-a, a u cilju uvježbavanja i provedbe bojevog gađanja topničkih posada brodskim topom PZT 20/1mm M71.

TEKST: OSt RH/ M. Siriščević
FOTOGRAFIJE: OSt RH

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)