U okviru VNZ „ŠTIT 17” u vojarni „Croatia“ (26. i 27. ožujka 2017.) i Zračnoj luci „Pula” (28. i 29. ožujka 2017.). provedeno je ocjenjivanje spremnosti „Logistička baza u borbenom rasporedu više taktičke postrojbe“. Ocjenjivane su sastavnice deklarirane po Cilju sposobnosti CSp E 1501 N (Razmjestive sposobnosti – za potporu NATO operacija) u Zapovjedništvu za potporu (ZzP) uz nazočnost NATO monitora iz HQ LANDCOM Izmir.
Ocjenjivanje je proveo ocjenjivački tim Glavnog stožera OSRH.

Čelnik ocjenjivačkog tima bio je brigadir Mijo Kožić iz Operativne uprave GS OSRH. Supotpisivanje ocjene održano je 30. ožujka 2017. od NATO MONITOR-a (potvrda poštivanja NATO CREVAL standarda te procedure i metodologije od ocjenjivačkog tima Glvnog stožera OSRH) kao i uručenje ocjene od Ocjenjivačkog tima GS OS RH. Na ocjenjivanju sposobnosti satnije (SUPPORT COY) iz Bojne za opću logističku potporu (BzOLP) Zapovjedništva za potporu ocjenjivani su vodovi sljedećeg sastava: Tim za kontrolu kretanja, Vod za pretovar i Vod za opskrbu gorivom.

Vod za pretovar prikazao je sposobnost iskrcaja paletiziranog i kontejneriziranog tereta i kombinaciju utovara i pretovara svih logističkih kapaciteta (manipulativne operacije paletiziranog, kontejneriziranog, nekontejneriziranog tereta).

Tim za kontrolu kretanja demonstrirao je izvršenje sposobnosti za kontrolu kopnenog prometa unutar dodijeljenog mu dijela transportne mreže u području operacija te sposobnosti za koordinaciju, potporu i nadzor otpreme vozila, kontejnera i materijalnih sredstava iz luka istovara u suradnji s postrojbom za pretovar kao i sposobnost praćenja sredstva koristeći standardne NATO automatske informacijske sustave.
Vod za opskrbu gorivom imao je sposobnost skladištenja do 500 m³ goriva u savitljivim ili čvrstim spremnicima sa svim sredstvima za prijem i izdavanje. Uz navedeno vidjeli smo i sposobnost preuzimanja goriva od auto-cisterne s pumpnim paketom koji također može premještati gorivo između skladišnih paketa ili prema distribucijskom paketu.

Na vježbi „ŠTIT 17“ i ocjenjivanju sastavnica ZzP-a sudjelovali su NATO monitori iz HQ NATO LANDCOM Izmir (NATO Senior Monitor: LTC LOCATI Marco – Italija, NATO Junior Monitor 1: LTC DIMITROV Dimitar – Bugarska i NATO Junior Monitor 2: MAJ ASHWORTH Hamilton – USA). Oni su nadzirali i pratili cjelokupan rad ocjenjivačkog tima GS OS RH i svojim supotpisivanjem ocjene potvrdili su da je u potpunosti primijenjen NATO standard CREVAL ocjenjivanja za navedenu logističku satniju te su izrekli riječi pohvale za profesionalan i stručan rad svih članova ocjenjivačkog tima.

Zapovjednica satnije bila je natporučnica Nikolina Beraković koja je pripremila satniju za ocjenjivanje i odgovorila na sve izazove koji su bili potrebni da satnija može prikazati sve sposobnosti koje su navedene u matrici sposobnosti vodova i tako postići potpunu implementaciju cilja za razmjestive logističke sposobnosti. Senior NATO MONITOR uručio joj je plaketu zapovjednika HQ NATO LANDCOM Izmir kojom potvrđuje da je satnija borbeno spremna.

Direktor vježbe bio je brigadir Ivica Raguž iz ZzP-a koji je izjavio: „Danas kada je vježba gotova s ponosom i sigurnošću mogu potvrditi da smo sve planske elemente dobro proveli, a vježba je iz moje perspektive direktora vježbe provedena vrlo uspješno. Naravno da tu nije zasluga samo mene kao direktora vježbe već i glavnog planskog tima ZzP-a i postrojbi iz Bojne za opću logističku potporu koje su bile uključene u ocjenjivanje. Od svih sudionika izvukli smo maksimum i uspješno smo izvršili sve obaveze koje je pred nas postavio i zahtijevao ocjenjivački tim GS OS RH.“

Čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH brigadir Mijo Kožić istaknuo je da je u organizaciji ZzP-a na vježbi realno prikazano okružje za prikaz zahtijevanih logističkih sposobnosti satnije. Scenarij vježbe podupirao je sve aktivnosti kroz koje su se ocjenjivale zadaće iz matrice zahtijevanih sposobnosti vodova.

Na završnom ocjenjivanju sposobnosti ocjenjivačkom timu GS OSRH pripadnici satnije praktično su prikazali i demonstrirali spremnost i sposobnost za uspješnu provedbe zadaća koja se od njih tražila iz matrice sposobnosti te su ocijenjeni borbeno spremni za sve zadaće i aktivnosti iz Cilja razmjestivih sposobnosti za logističku satniju.

Tekst i foto: ZzP / Ines Benković

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)