Raytheon je sklopio ugovor sa Marinskim korpusom SAD-a u vrijednosti do 249 milijuna USD na rok od pet godina u obnovu motora vozila, mjenjača i elektronike, priopćila je tvrtka. Ugovor je dio SECREP (Secondary Reparable).

U sklopu programa, marinci će dobiti obnovljena vozila za oko pola cijene novih, priopćio je Raytheon, a uštede mogu biti reinvestirane u logistiku. Oko 1.000 raznih vozila pokriveno je ugovora te će biti servisirana od strane izvornih proizvođača opreme, vojnih skladišta i malih dobavljača.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)