U skladu s odredbama članka 25. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i
nevojnih ubojnih sredstava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izradilo je
godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za
komercijalne svrhe za 2017. godinu. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini, izdalo je 926 dozvola, od čega 483 dozvole za izvoz/prijenos; 440 dozvola za uvoz/prijenos te 3 dozvole za pružanje usluga.

Usporedbom ukupnih podataka za 2017. godine sa podacima za 2016 godinu, razvidno je da je ukupan broj izdanih dozvola u 2017. godini 926, što je za 76 dozvola više u
odnosu na prethodnu 2016. godinu, kada ih je izdano 850.

287 dozvola odnosi se na izvoz/prijenos robe vojne namjene, 248 dozvola za uvoz/prijenos robe vojne namjene, 100 dozvola na izvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava, i 178 dozvola za uvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava. Isto tako 61 dozvola odnosi se na privremeni izvoz/prijenos/povrat i uvoz/prijenos/povrat robe vojne namjene kao nevojnih ubojnih sredstava na sajam, tormentaciju, testiranje ili uslugu remonta.

Tijekom 2017. godine izdano je 49 globalnih dozvole za izvoz robe iz kategorije
ML13 Popisa robe vojne namjene u svrhu prezentacije na sajmovima i natječajima.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA REALIZACIJE DOZVOLA

FINANCIJSKA REALIZACIJA DOZVOLA IZDANIH U 2017.g.
U 2017. godini izdano je ukupno 926 dozvola, od toga:
– 287 dozvole za izvoz/prijenos robe vojne namjene u odobrenoj vrijednosti od
3.431.732.010,38 HRK (456.347.341,81 EUR) od čega je u 2017. godini realizirano
502.359.509,05 HRK (66.803.126,20 EUR) ili 14,6 %.

-248 dozvola za uvoz/prijenos robe vojne namjene u odobrenoj vrijednosti od
283.469.540,27 HRK (37.695.417,59 EUR) od čega je realizirano 142.479.467,40 HRK
(18.946.737,69 EUR) ili 50,3,%.
– 100 dozvola za izvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava u odobrenoj vrijednosti od
5.316.474.312,80 HRK (706.977.967,13 EUR) od čega je realizirano 35.053.890,51 HRK
(4.661.421,61 EUR) ili 0,6%.
-178 dozvola za uvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava u vrijednosti
349.849.253,41 HRK (46.522.507,10 EUR) od čega je realizirano 24.596.296,49 HRK
(3.270.784,11 EUR) ili 7%.
-3 dozvola za pružanje usluga za robu vojne namjene u odobrenoj vrijednosti od
204.905.236,74 HRK (27.248.036,80 EUR) od čega je realizirano 26.982.953,60 HRK
(3.588.158,72 EUR) ili 13,7%.

UKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI REALIZACIJE DOZVOLA U 2017. GODINI SA DODANOM REALIZACIJOM DOZVOLA KOJE SU IZDANE U 2016. GODINI A REALIZIRANE U 2017.GODINI 

Izvoz/prijenos robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Ukupna realizacija izdanih dozvola za izvoz/prijenos robe vojne namjene u 2017. godini iznosi 1.001.661.341,93 HRK (133.199.646,53 EUR), u što je uključena i realizacija
po izdanim dozvolama u 2016. godini.

Ukupna realizacija izdanih dozvola za izvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava u 2017. godini iznosi 39.211.985,77 HRK (5.214.359,81 EUR), u što je uključena i realizacija
po izdanim dozvolama u 2016. godini.

Naime, u Godišnjem izvješću za 2017. godinu specificirane su dozvole koje su izdane
tijekom 2017. godine. Isto tako, dozvole izdane tijekom 2016. godine nisu sve realizirane u
2016. godini nego i u 2017. godini pa slijedom navedenog, svake godine u godišnjem
izvješću za prošlu godinu evidentira se i realizacija po dozvolama za prošlu godinu.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)