Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječajnu dokumentaciju za potrebe nabave šest bespilotnih letjelica dometa 120-200km, sa održavanjem u zraku u trajanju minimalno šest sati. Vrijednost nabave se procjenjuje na 12 milijuna EUR bez PDV-a.Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječajnu dokumentaciju za potrebe nabave šest bespilotnih letjelica dometa 120-200km, sa održavanjem u zraku u trajanju minimalno šest sati. Vrijednost nabave se procjenjuje na 12 milijuna EUR bez PDV-a.

Zbog redundantnosti i stvaranja mogućnost istovremenog korištenja više letjelica, kao i mogućnost povećanja dometa kroz preuzimanje upravljanja s drugom ZNP nužno je osigurati konfiguraciju koja mora imati 2 ZNP (Zemaljska Nadzorna Postaja) i 2 AOPP (ANTENSKO-ODAŠILJAČKO PRIJEMNA POSTAJA). Sustav mora imati sposobnost polijetanja pomoću lansera i prihvata pomoću tehničkih uređaja za smanjenje/skraćenje područja za slijetanje (mreža, zračni jastuk, padobran, arester …).

Sustav mora imati opremu za letenje u kontroliranom zračnom prostoru.  Operativna visina leta i izviđanja BL između 1000 – 4000 m iznad razine mora (ASL).Ukupna točnost određivanja položaja letjelice pomoću GPS ili spregom svih metoda kada je platforma na zadaći mora biti manja od 20 m SEP

BZS mora imati mogućnost  ručnog praćenje cilja

BZS mora imati mogućnost automatskog praćenja odabranog cilja

BZS mora imati sposobnost «pasivne» navigacije po unaprijed programiranim putnim točkama

BZS mora biti opremljen sa sustavom automatskih procedura povratka platforme nad uzletište u slučaju gubitka upravljačkog signala

BZS mora biti opremljen sa sustavom  za automatsko slijetanje

BL mora biti opremljena sa obveznom opremom platformi prema zahtjevima civilnih i vojnih zrakoplovnih vlasti, a to su:

• BL mora biti opremljena sa transponder, C – mod

• BL mora biti opremljena pozicijskim svjetlima

• BL mora biti opremljena  sa protusudarnim svjetlima

• Označavanje propisanom  bojom za civilne uporabe

• BL mora imati mogućnost ugradnje retranslacije glasovne komunikacije operatera platforme na zrakoplovnim frekvencijama

• BL mora imati mogućnost ugradnje „Sense and Avoid“ sustava

• BL mora imati mogućnost ugradnje IFF sustava

Također, provest će se testiranje sustava bespilotnih letjelica.  Svrha programa testiranja BZS za potrebe MINPOLJ i MORH je da se potvrde tehničke značajke i sposobnosti BZS koje je ponuditelj naveo u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave. Ukoliko bude odstupanja između navedenih podataka i podataka dobivenih testiranjem, ponuditelj se više neće razmatrati za potpisivanje ugovora o nabavi BZS.

Testirat će se sljedeće sposobnosti i mogućnosti:

– Domet letjelice (Letjelica treba odletjeti na udaljenost koju je deklarirao proizvođač sustava, tj. u odnosu na poziciju  ZNP potrebno je odrediti cilj (npr. čvrsti objekt) na minimalnoj udaljenosti od 120 km (kako je definirano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave). Da bi BZS zadovoljio testiranje, letjelica mora doći iznad cilja, te napraviti okomiti snimak cilja.

– Istrajnost leta (Vrijeme koje treba da letjelica ostane u zraku je ono koje je deklarirao proizvođač sustava, tj. minimalno 6 sati kako je definirano u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave. Da bi BZS zadovoljio testiranje, potrebno je da letjelica ostane u zraku sukladno zahtijevanom.) Napomena: Ovaj test se može provesti u kombinaciji sa prethodnim testom dometa letjelice.

– Visina leta ( Provest će se let letjelice na sljedećim visinama iznad terena:

1000m AGL; 1500m AGL

2000m AGL; 2500m AGL

3000m AGL; 4000mAGL

Prilikom ovog testa, obratiti pozornost na snimku sa senzora, da se vidi koja bi radna visina bila najpovoljnija prilikom provedbe izviđanja i nadzora ciljeva. )

– Brzina leta ( Provesti let letjelice na  minimalnoj, krstarećoj i maksimalnoj brzini. Prilikom provedbe ovog testa obratiti pozornost na rukovanje/upravljanje sa senzorom,  kako bi se vidjela sposobnost kontinuiranog nadzora cilja.)

– Karakteristike senzora ( Provesti testiranje oba senzora (E/O i IR)

Odrediti ciljeve na zemlji (osoba, motorno vozilo i čvrsti objekt – zgrada) te provesti mjerenja kosih udaljenosti (slant range) između letjelice i određenih ciljeva  kako bi se potvrdile udaljenosti koje je dao proizvođač sustava.

  • Otkrivanje (14 km)
  • Prepoznavanje (6 km)
  • Identifikacija (3 km)

Odrediti ciljeve na moru (Ribarski čamac, ribarska brodica, brod) te provesti mjerenja kosih udaljenosti (slant range)  između letjelice i  određenih ciljeva kako bi se potvrdile udaljenosti koje je dao proizvođač sustava.

  • Otkrivanje (10 km)
  • Prepoznavanje (4 km)

Identifikacija (2 km)

– Rad BZS preko zemaljskog repetitora ( Provesti testiranje povećanja dometa letjelice korištenjem zemaljskog repetitora. Zemaljski repetitor postavit na lokaciju krajnjeg dometa letjelice, te nastaviti let letjelice s povećanjem dometa za 50km i za 100km.

  • Povećanje dometa za 50km
  • Povećanje dometa za 100km

– Preuzimanje BL sa drugom zemaljskom postajom (Provesti testiranje povećanja dometa letjelice korištenjem druge zemaljske nadzorne postaje. Drugu zemaljsku nadzornu postaju postaviti na lokaciju krajnjeg dometa letjelice, provesti preuzimanje, te nastaviti let do krajnjeg dometa ili istrajnosti sustava (što se prije ostvari))

– Simulator  (Provjeriti opcije rada simulatora)

Obzirom na namjenu i buduće korištenje  sustava, gore navedene karakteristike  će biti testirane u dnevno noćnim i složenim meteorološkim uvjetima na prostorima iznad mora i iznad kopna.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)