Republika Hrvatska sudjelovat će u međunarodnoj vježbi NATO-a o upravljanju kibernetičkim prijetnjama „Cyber Coalition 2017“ koja će se održati od 27. studenoga do 1. prosinca 2017. godine u državama članicama NATO-a i partnerskim državama.

Vježba se održava radi uvježbavanja koordinacije između NATO tijela i nacionalnih tijela država članica NATO-a i partnerskih država prilikom odgovora na kibernetičke prijetnje te
uvježbavanje sposobnosti NATO tijela i nacionalnih tijela za kibernetičku obranu nacionalnih mreža i NATO mreža.

Cyber Coalition vježbe obično se održavaju jednom godišnje u trajanju od pet dana. Savezničko zapovjedništvo za transformacije (Allied Command Transformation – ACT), koje je vodeće NATO tijelo za pripremu i provedbu vježbe, određuje vrijeme održavanja vježbi i njihove specifikacije te će se međunarodna vježba „Cyber Coalition 2017“ održati od 27. studenoga do 1. prosinca 2017. godine u državama članicama NATO-a i partnerskim državama.

Glavni cilj vježbe je uvježbavanje koordinacije između NATO tijela i nacionalnih tijela država članica NATO-a i partnerskih država prilikom odgovora na kibernetičke prijetnje te uvježbavanje sposobnosti NATO tijela i nacionalnih tijela za kibernetičku obranu nacionalnih mreža i NATO mreža, u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima. Cyber Coalition vježbe osmišljene su za uvježbavanje NCIRC (NATO Computer Incident Capability) sposobnosti za obranu stacionarnih i razmjestivih NATO mreža u uvjetima
povećanog broja ili povećane težine kibernetičkih incidenata.

Tijekom provedbe vježbe uvježbavaju se procedure komunikacije između država članica NATO-a te nacionalne komunikacije između tijela državne uprave koja, u skladu s djelokrugom svojega rada, sudjeluju u procesu upravljanja u kibernetičkim ugrozama te rješavaju tehničke zadatke na lokacijama pojedinih nacionalnih tijela.

Uz tehničke i proceduralne zadatke scenariji vježbe podrazumijevaju i rješavanje pravnih zadataka. Dosadašnje sudjelovanje u Cyber Coalition vježbama pokazalo je sve veću zastupljenost pravnih aspekata u rješavanju scenarija kibernetičkih incidenata, a očekuje se da će pravna pitanja biti zastupljena i u scenarijima CC17. Ministarstvo obrane određuje se kao nositelj koordinacije svih aktivnosti za pripremu i provedbu vježbe.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)