Düsseldorf, Njemačka – Rheinmetall i njemački Bundeswehr su uspješno testirali visoko-energetski laserski efektor instaliran na njemački vojni brod koji operira na otvorenom moru. Za obavljanje testiranja, Rheinmetall je instalirao 10-kW HEL (High-Energy Laser) efektor na MLG 27 laki top.

Testni program je uključivao praćenje potencijalnih ciljeva, uključujući i bespilotne letjelie (UAV) i vrlo mala površinska plovila. Nadalje, HEL efektor je također testiran protiv stacionarnih ciljeva na zemlji. Osim uspješnog instaliranja 10 kW HEL efektora na MLG 27, ispitni program pokazao je prvi put učinkovitost Rheinmetall HEL efektorske tehnologije u pomorskim operacijama. Program ispitivanja pokazao je važnost razvoja budućih HEL mornaričkih efektora.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)