Saab zaprimio narudžbu za nastavak održavanja i podrške za helikoptere AW109. Augusta Westland 109, u švedskom vojnom sustavu, koji koristi 20 komada, označen je kao Helikopter 15. Narudžba pokriva 2018. i 2019. godinu. Saabove usluge uključuju materijal i tehničko osoblje, upravljanje, logistiku i usluge po pozivu u formi dodatnog tehničkog osoblja i usluga.
“Naša posvećenost podršci i održavanju Helikoptera 15, omogućava našem klijentu visoku operativnu raspoloživost. AW109 je u Švedskoj raspoređen u dvije baze.
Saab od 2012 pruža usluge servisa i održavanja lakih helikoptera.