Početak Specijalističke vojne obuke za mornare primljene u djelatnu vojnu službu na mornarske dužnosti svečano je obilježen danas, 17. svibnja 2017. u Središtu za obuku Hrvatske ratne mornarice. Na prigodnoj svečanosti polaznicima se obratio zapovjednik Središta za obuku HRM-a kapetan bojnog broda Ivan Vuković. Kroz riječi dobrodošlice koje je uputio mornarima, kbb Vuković naglasio je osobiti značaj ovog osposobljavanja.

Sedamnaest mornara raspoređenih u specijalnosti roda pomorstva i tehničke službe: topničko-raketna, brodsko-navigacijska i brodska pogonska postrojenja, kroz desetotjednu obuku biti će osposobljeno za obavljanje temeljnih zadaća svoje službe i specijalnosti.
Po završetku Specijalističke vojne obuke mornari se raspoređuju na početne mornarske dužnosti u postrojbama HRM-a.

Tekst i foto: OS RH/ M. Šušić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)