Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti, potpisan u Budimpešti 8. travnja 2019.

Svrha ovoga Sporazuma je odrediti temeljna pravila suradnje kako bi se poboljšala učinkovitost aktivnosti snaga protuzračne obrane i njihova spremnost u okviru NATINAMDS-a, odrediti temeljna pravila i riješiti druga pitanja u vezi s provedbom misije nadzora i zaštite zračnog prostora uključujući prekogranične operacije,uspostaviti načela za obuku osoblja stranaka kako bi se postigli gore navedeni ciljevi utvrđeni u ovome Sporazumu.

Zrakoplov za nadzor i zaštitu zračnog prostora, uključujući i letove za obuku za nadzor i zaštitu zračnog prostora, može ući i koristiti nacionalni zračni prostor druge stranke bez podnošenja diplomatskog odobrenja ili plana leta.

Upotreba sile, uključujući djelovanje naoružanog zrakoplova presretača jedne stranke, može se odvijati u nacionalnom zračnom prostoru druge stranke u skladu s pravilima i postupcima NATINAMDS-a. Ovo ne dovodi u pitanje bilo koja nacionalna ograničenja ugrađena u pravila i postupke NATINAMDS-a u vezi s uporabom snaga ili njihovim djelovanjem.

Korištenje nacionalnog zračnog prostora i zračnih pristaništa država stranaka određenih za slijetanje, uključujući i slijetanje zrakoplova za nadzor i zaštitu zračnog prostora QRA(I) koji provodi misiju nadzora i zaštite zračnog prostora u skladu s NATINAMDS-om i presretnutog zrakoplova, koordinira se između odgovornih jedinica za nadzor.

U hitnim slučajevima ovi zrakoplovi za slijetanje mogu koristiti bilo koje dostupno i pogodno nacionalno zračno pristanište druge stranke uz odobrenje i koordinaciju vojnog zapovjedništva nadležnog za zapovijedanje i nadzor zračnog prostora u skladu s ICAO Konvencijom i mjerodavnim međunarodnim ugovorima te nacionalnim zakonodavstvom države na čijem se državnom području takav slučaj dogodio.

U slučaju zrakoplovne nesreće ili incidenta na državnom području države jedne stranke druga stranka može, na zahtjev stranke u čijem nacionalnom zračnom prostoru se zrakoplovna nesreća ili incident dogodio, poslati vojni zrakoplov za potragu i spašavanje, ili na traženje druge stranke, bez podnošenja diplomatskog odobrenja ili plana leta.

Naučene lekcije iz postupka vrednovanja zrakoplovnih nesreća i katastrofa koje su se dogodile za vrijeme sudjelovanja zrakoplova u obavljanju usluge nadzora i zaštite zračnog prostora podijelit će se s nadležnim nacionalnim tijelima kako bi se izbjegli slični događaji.

U slučaju nesreće ili incidenta zrakoplova za nadzor i zaštitu zračnog prostora na državnom području države jedne stranke, stručnjaci za sigurnost letenja druge strane bit će uključeni u istragu.

Kako bi se postigli i održali ciljevi u skladu s odredbama ovog Sporazuma, strane uzajamno provode obuku i organiziraju posjete uključujući obuku za prekogranične operacije.

RH i Mađarska , na zahtjev, međusobno će razmjenjivati podatke o:

a) statusu zračnog pristaništa,
b) strukturi postojećeg zračnog prostora,
c) operativnosti sredstava za sigurnost zrakoplova,
d) vremenskim uvjetima, s naglaskom na mogućnost opasnih meteoroloških pojava,
e) događajima koji se odnose na sigurnost leta.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)