Veličina OSRH mora biti primjerena sigurnosnim izazovima pa je u skladu s tim za očekivati i povećanje brojnog stanja kroz naredno razdoblje. lsto tako, razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva i promjene u strukturi osoblja, te postizanje odgovarajuće dobne strukture. Ministarstvo obrane i OSRH ulažu napore kako bi pridobili kvalitetno osoblje s tržista rada, kao i zadržati djelatnike unutar sustava kroz povećanje rashoda za zaposlene sukladno propisima, uključujući i izmjene Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba. Prijam časnika nastavit će se kroz program ,,Kadet” kojim se u sastav OSRH primaju i školuju kandidati za buduće vojne pilote.

Uspostavljeni su preddiplomski sveučilišni studijski programi u okviru Hrvatskog vojnog učilišta ,,Dr. Franjo Tuđman”, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje. Nastavlja se s provođenjem dva preddiplomska studijska programa ,,Vojno inženjerstvo” i ,,Vojno vođenje i upravljanje”. U nadolazećem razdoblju ustrojavaju se dva preddiplomska studijska programa za potrebe Hrvatske ratne mornarice ,,Vojna nautika” i ,,Vojno brodostrojarstvo” te jedan preddiplomski studij za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane ,,Vojno zrakoplovno inženjerstvo”. U planu je nastavak stipendiranja studenata viših godina studija, kao i popuna vojnicima i dočasnicima koji su stekli uvjete za prijam u časničku službu.

Od 2018. godine planira se početak provedbe pilot projekt Temeljnog vojnog osposobljavanja kako bi se mlade ljude obučilo osnovnim vojničkim sposobnostima i privuklo u djelatnu vojnu službu.

Kako je segmentu opremljenosti modernom opremom i naoružanjem prioritet pronalaženje trajnog rješenja zaštite zračnog prostora, do kraja 2017. godine planira se donošenje odluke o mogućnostima i modalitetima razvoja ove sposobnosti nabavom višenamjenskih borbenih aviona. Uz opremljenost, potrebno je modernizirati i održavati postojeće građevine i infrastrukturu, adaptirati i sanirati dodatno potrebne objekte te izgraditi i nove radi teritorijalnog rasporeda postrojbi, novih zahtjeva obuke kao i poboljšanja uvjeta života i rada pripadnika OSRH. Navedeno se planira u na lokacijama Varaždin, Ploče, Dugo Selo, Sinj i Vukovar.

Da bi dostigli interoperabilnost s NATO ciljevima, OSRH planiraju se do 2020. godine opremiti medicinskom i terenskom opremom za potporu sposobnosti ROLE 2 BASIC, uključujući satniju za sanitetski prijevoz – Casuality Staging Unit (SCU) i MEDIVAC.

Kako bi pripadnici OSRH bili sposobni ostvarivati misije i zadaće, moraju biti kvalitetno obučeni, opremljeni modernom opremom i naoružanjem. Zbog potrebe razvijanja novih sposobnosti i novih izazova koji se stavljaju pred OSRH planiraju se uvesti i provoditi novi oblici obuke i vježbi, kao i nastavak provedbe obuke razvrstane pričuve. Naglasak će biti na obuci ključnog osoblja i kritičnih VSSp-a te na obuci postrojbi za paljbeno-taktičke zadaće desetina i vodova uz provedbu taktičkih vježbi.

U narednom planskom razdoblju povećavaju se zahtjevi za održavanje materijalno-tehničkih sredstava svih grana zbog uvođenja novih sustava u upotrebu te se planira zadržavanje dostignute razine ispravnosti postojećih materijalno-tehničkih sredstava, kao i provedba remonta helikoptera Mi-171 Sh.

Sustavnim održavanjem građevina i infrastrukture provode se zakonske propisane aktivnosti u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva pojedine građevine. Kroz aktivnost se poboljšavaju i održavaju uvjeti za sigurno i ekonomično skladištenje ubojitih sredstava, naoružanja i vojne opreme, pogonskih sredstava i materijalno-tehničkih sredstava, kao i uvjeti rada, obuke i standarda smještaja postrojbi. U planskom razdoblju povećat će se troškovi i zbog provođenja zakonskih ispitivanja na objektima koji će se staviti u ponovnu funkciju.

Detaljnije o svemu u dokumentu Strateški plan MORH-a za razdoblje 2018-2020.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)