Inženjerijska pukovnija Hrvatske kopnene vojske je u vremenu od 25. do 29. rujna 2017. godine provela Tečaj C-IED/UXO procedure.

Tečaj C-IED/UXO procedure je prvenstveno obuka pripadnika OS RH koji su planirani za upućivanje u OPM, gdje je moguća ugroza od IED, ali i svih ostalih pripadnika OS RH. Težište je na pojedinačnoj obuci prvenstveno časnika i dočasnika, a iznimno i vojnika u prepoznavanju prijetnji i postupcima pri sučeljavanju sa improviziranim eksplozivnim napravama na taktičkoj razini. Stečena pojedinačna znanja i vještine razvijaju se u postrojbama i implementiraju u obuku, uvježbavanje i pripremu skupina, desetina i više. Tečaj se fokusira na opće taktike, tehnike i procedure, protivničke taktike, tehnike i procedure te na provedbu taktičkih zadaća unutar područja velike ugroze od napada improviziranim eksplozivnim napravama.

Tečaj je završen podjelom potvrdnica polaznicima iz sastava Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, Gardijske mehanizirane brigade i Inženjerijske pukovnije.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)