Završnim ispitom u Središtu za obuku Hrvatske ratne mornarice u petak, 10. veljače 2017., završen je IV. tečaj Osnove terestričke navigacije za dočasnike i mornare, kojeg su pohađali pripadnici Bojne OSMiO i Flotile HRM-a. Terestrička navigacija jedna je od znanstvenih disciplina pomorske navigacije, a temelji se na opažanju uočljivih prirodnih ili umjetnih objekata na kopnu, ili na mjerenju dubine mora. Obuhvaća metode grafičkog i numeričkog rješavanja zadataka vođenja broda opažanjem prirodnih i izgrađenih objekata na obali, na moru i na dnu mora; proučavanje sredstava za vođenje broda te načina određivanja pravaca i udaljenosti; plovidbu u ograničenom prostoru i dr.

Provedba ovog tečaja obuhvaćala je najprikladnije metode, obučna sredstva i oblike izvedbe, uz aktivno sudjelovanje polaznika u procesu obuke. Sukladno programu, nakon svake prijeđene cjeline provedene su obučne vježbe u vidu praktičnog rada na navigacijskoj karti. Obučnih vježbi na tečaju je ukupno pet, među kojima je i završna vježba (ispit) iz Poznavanja osnova Terestričke navigacije. Izlazne ankete o tečaju pokazale su da su polaznici jako zadovoljni obukom, jer, kako navode, ista podastire dobrodošle dodatne sadržaje (teorijske i praktične) koji im koriste za provedbu poslova na njihovim ustrojstvenim mjestima, a što za posljedicu ima veliko zanimanje za tečaj od strane mornara i dočasnika Bojne OSMiO i Flotile HRM-a. Sukladno ukazanim potrebama i ulozi Središta za obuku HRM-a u obučnom procesu, ovaj tečaj provodi se triput godišnje po 30 nastavnih sati. Tečaj provodi časnik za vježbe SzO HRM kapetan fregate Stipe Jelinčić.

TEKST: HRM/S. Jelinčić i M. Siriščević

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)