Pukovnija vojne policije primila je 6. lipnja 2017. u svoje redove nove kadrove i “osnažila” postojeće. Tečaj za osposobljavanje službenih osoba VP-a uspješno je završilo četrdeset pripadnika OSRH. Svečanost je održana 6. lipnja u zagrebačkoj vojarni “Croatia”. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom dvije skupine od po 20 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH steklo status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

U vojarni “Croatia” su izaslanik načelnika Glavnog stožera OSRH brigadni general Zelić, načelnik Sektora za vojnopolicijske ovlasti MORH-a brigadir Vlado Kovačević, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš i prvi dočasnik PVP stožerni narednik Igor Kovačević uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima.
“Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” objašnjava nam pukovnik Skukan u svojem uredu. Nedavno završeni Tečaj trajao je 17 tjedana ili 560 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u središtu “Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne vojne policije.

Obuhvaćao je sto pet sati tijekom kojih je četrdeset budućih vojnih policajaca uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodilo sve temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Osnovnih predmeta ( programskih područja) bilo je devet: Temeljne odrednice VP-a OSRH, vojnopolicijski poslovi, Sprječavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, vojna i policijska psihologija, NATO VP zadaće i procedure, vojnopolicijske ovlasti, oružje VP OSRH, samoobrana i tjelesna spremnost te oprema VP OSRH. Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja.

Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio predstavnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a. Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru. No, ni to nije dovoljno jer “(…) naši polaznici moraju biti visokomotivirani, kvalitetni i dobro obučeni vojnici, dokazani kroz minimum godinu dana u odori OSRH.”

Nakon završetka tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne vojne policije i izvršavati će vojnopolicijske zadaće. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i dočasničkog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu vojnu policiju.

Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su
Nagrada „Knjiga“ za najboljeg polaznika Tečaja OSO VP

■vojnik Josip Požega

Pisana pohvala zapovjednika PVP

■natporučnik Dragan Miličević
■nadnarednica Jadranka Kulić
■vojnik Ante Gašpar
■vojnik Matija Radielović

Voditelj tečaja časnički namjesnik Božo Radat istaknuo je:
“Sadržaj plana i programa izobrazbe, obuke i ocjenjivanja tečaja za OSO VP usklađen je sa Popisom zadaća važnih za misiju PVP. Zadaća SVPO „Bojnik Alfred Hill“ je bila prenijeti, usvojiti i razviti kod polaznika Tečaja za OSO temeljna znanja, vještine i sposobnosti roda vojna policija za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća te uspješnu primjenu vojnopolicijskih ovlasti samostalno i/ili u sastavu tima – skupine, kao i dati poseban naglasak odnosno razviti kod polaznika osjećaj za temeljne vrijednosti pripadnika VP OSRH.
Ovaj tečaj kako u organizacijskom tako i provedbenom dijelu zbog velikog broja polaznika bio je izuzetno zahtjevan za instruktore i nastavnike iz Središta a i zbog činjenice da su po prvi put u plan ugrađeni novi nastavni sadržaji koji se do sad nisu provodili što je dalo dodatnu težinu tečaju, a samim tim je postavljen i novi izazov instruktorima koji su na to i više nego uspješno znali odgovoriti i nositi se sa tim. Po prvi put tijekom tečaja instruktori su polaznike upoznavali i obučavali sa sredstvima prisile kao što su intervencijska palica Tonfa i električni paralizator „Taser“, te proveli instiktivna gađanja iz samokresa HS i JP VHS.
Naravno ne smijemo zaboraviti spomenuti i našu stalnu i vrlo uspješnu suradnju s kolegama iz MUP RH po pitanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama djelatnika MUP-a RH, forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, posjeti jedinici za prepratu i zadržavanje PUZ i intervencijska palica Tonfa.
Na kraju bih iznio jedan osobno meni a i ostalim instruktorima i djelatnicima Središta najdraži dio cjelokupnog tečaja (naravno izuzev završnog svečanog čina uručenja beretki, vojnopolicijskih znački i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima jer to znači da smo uspjeli i dobili nove „mlade“ kolege), a to je posjet našem gradu heroju Vukovaru. Po prvi put u sklopu tečaja je uvršten i posjet polaznika tečaja sa instruktorima i djelatnicima Središta gradu Vukovaru te sam na tome zahvalan zapovjednicima što su nas podržali u tom. Ponosni smo na taj posjet iz nekoliko razloga kao što je da dobar dio polaznika nije do sad imao priliku posjetiti grad heroj Vukovar a Vukovar zaslužuje da ga svi posjete i poklone mu se, ponosan sam na svih četrdeset polaznika Tečaja za OSO VP jer su taj dan svi iskazali svu svoju ljubav prema Domovini na poseban vrlo emotivan, dostojanstven i profesionalni vojnički način što i mora biti odlika svakog hrvatskog vojnika vojnog policajca „Predan službi, častan i odan Domovini“.
Tekst: Zvonko Lucić
Foto: Mladen Frankić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)