Završen je pregovarački postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma za nabavu pričuvnih dijelova i potrošnog materijala za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8MTV-1 i Mi-171 Sh u trajanju do 4 godine i u vrijednosti 22.676.000,00 kuna je završen.

Podsjetimo, uprava za logistiku GS OS RH je s ciljem sigurne uporabe i održavanja helikoptera Mi-8MTV-1 i Mi-171Sh u ustrojstvenim jedinicama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, a u skladu s raspoloživim i planiranim financijskim sredstvima, izradila i dostavila zahtjev za nabavu materijala i dijelova za preventivno i korektivno održavanje helikoptera Mi-8MTV-1 i Mi-171 Sh radi sklapanja okvirnih sporazuma.

Postupak za ovaj predmet nabave započet je u 2015. godini, međutim zbog objektivne nemogućnosti završetka postupka u istoj godini nastale uslijed iznimne
složenosti predmeta nabave koje je zahtijevalo izvjesno vrijeme za odgovarajuću provedbu pregleda i ocijene prihvatljivosti Zahtjeva za sudjelovanje i pripadajućih pojašnjenja/upotpunjavanja, ovaj se postupak nabave prenio u 2016. godinu

Na potpisivanje Okvirnog sporazuma i pregovaranje/dostavu ponuda pozvani su :

1. UAB AK ,,AVIABALTIKA”, Vilniaus str. 86a, Karmelava, LT-54458 Kaunas
distr., Litva. Natjecatelj samostalno nastupa u izvršenju predmeta nabave.

2. Aero Partner d.o.o., Pete Poljanice 12, 10040 Zagreb, Hrvatska. Natjecatelj radi izvršenja predmeta nabave deklarira podizvoditelje: državnu kompaniju ,,Ukrspeceksport” iz Ukrajine, znanstveno-proizvodnu kompaniju ,,Tehimpeks” d.o.o. iz Ukrajine  i tvrtku Ceska letecka servisni a.s. iz Republike Češke.

3. Zrakoplovno-tehnicki centar d.d., Sisacka 39E, 10410 Velika Gorica, Hrvatska. Natjecatelj za dio pozicija s popisa tehničke specifikacije samostalno nastupa u izvršenju predmeta nabave, a za dio pozicija se radi izvrsenja predmeta nabave oslanja na tehničku i stručnu sposobnost drugog subjekta, tvrtke
AeroTechnikService Ltd. iz Rusije.

4. Agencija Alan d.o.o., Grškovićeva 15, 10000 Zagreb. Hrvatska. Natjecatelj se radi izvršenja predmeta nabave oslanja na tehničku i stručnu sposobnost drugih
subjekata: tvrtke JSC Russian Helicopters iz Ruske Federacije, tvrtke Bell Helicopter Prague a.s. iz Republike Geske, tvrtke Ceska letecka servisni a.s. iz
Republike Češke i tvrtke Foma Bohemia spol. s.r.o. iz Republike Česke.

5. Safir d.o.o., Horvacanska cesta 17, 10124 Zagreb, Hrvatska. Natjecatelj se radi izvrsenja predmeta nabave oslanja na tehničku i stručnu sposobnost drugih
subjekata: tvrtke Aviatech Ltd. iz Estonije, tvrtke Aviahelp Group iz Ruske Federacije i tvrtke Simplex Corporation iz Rusije.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)