Prema Nacrrtu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske, obrambeni proračun Republike Hrvatske u periodu 2017-2019. očekuje znatna povećanja čime se stvaraju realni uvjeti za uspješnu realizaciju zacrtanih sposobnosti i partnerskih ciljeva u skorije vrijeme te modernizaciju oružanih snaga i poboljšanja standarda života i rada vojnika, dočasnika i časnika. U periodu 2016-2019.  proračun bi prema zacrtanim planovima mogao porasti za približno 800 milijuna kuna.

Iduće godine obrambeni proračun bi trebao iznositi 4.385.657.945 kuna što je 363 milijuna kuna više nego ove godine kada je bio 4.022 milijarde kuna. U 2018. godini projekcija je na 4.582.807.283 kuna dok bi u 2019. on trebao iznositi 4.813.179.936. Podatak da će se u 2019. za opremanje, modernizaciju i izgradnju izdvajati 620 milijuna kuna više u odnosu na 2016. dovoljno govori o namjeri ove vlade da na adekvatan način odgovori i pripremi se za moguće ugroze i prijetnje.

Od konkretnijih programa i projekata na što će se izdvojiti najvše sredstava u idućoj godini svakako je nabava PzH2000 sa čijom se realizacijom kasni. U 2017. na ovaj projekt planira se potrošiti oko 143 milijuna kuna, a u 2018. godini samo nešto manje, odnosno 130 milijuna kuna.

Treba izdvojiti BOV Patria CRO 8X8 koji će u 2017. krenuti sa natječajem za nabavu Daljinski upravljanih oružanih stanica 30mm, a realizacija nabave DUOS 30mm će biti 2018. za što je planirano potrošiti 113 milijuna kuna u toj godini.

Slično je i sa projektom Obalnog ophodnog broda za čiju realizaciju je u 2017. planirano utrošiti oko 35 milijuna kuna dok će u 2018. biti izdvojeno 128 milijuna kuna. Najveća sredstva za konačnu realizaciju projekta planiraju se potrošiti 2019 i to u visini 196 milijuna kuna.

Modernizacija radarskog sustava Enhanced Peregrine pričekat će sa realizacijom do 2019. godine kada je predviđeno oko 70 milijuna kuna za projekt. U idućoj i 2018. godini planirana su neznatna sredstva za tu svrhu.

Značajno se povećavaju i sredstva za opremanje i modernizaciju komunikacijskih sustava u periodu 2017-2019. Naime, u 2016. je bilo izdvojeno za ovu namjenu 33,8 milijuna kuna da bi u 2017. sredstva porasla na 48 milijuna kuna, a u 2018. čak na 65 milijuna kuna. Također, trend se nastavlja i u 2019. kada se planira izdvajanje u visini 70 milijuna kuna. Usto, za nove mrežne računalne sustave u 2017. će se izdvojiti 23 milijuna kuna dok će u 2018. taj iznos skočiti na 41 milijun kuna. Usporedbe radi, u 2016. se za te potrebe izdvajalo nešto više od 3 milijuna kuna. Svakako da su ova povećanja povezana ne samo zbog interoperabilnosti i modernizacije već i zbog povećanja razine kibernetičke obrane.

Primjetno je da će se do 2019. smanjiti izdvajanja za obuku i vježbe u visini 20 milijuna kuna, ali će se svakako puno više izdvojiti za održavanje građevina i infrastrukture i to 10 milijuna kuna više u 2017. u odnosu na 2016., a plan je za 2019. da to bude čak 37 milijuna više u odnosu na 2016.

Kad je u pitanju izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture tada je 2017. zaista prijelomna godina. Naime, kako je i najavio ministar obrane Damir Krstičević, puno više će se ulagati u standard i život vojnika i njihov smještaj u vojarnama. Tako se planira iduće godine za spomenute stavke potrošiti gotovo 30 milijuna kuna više nego u ovoj godini.

U 2017. će se za potrebe NATO operacija izdvojiti 89 milijuna kuna dok se u 2018. planira za istu stavku potrošiti 122 milijuna kuna. U 2016. godini izdvajanja za NATO operacije iznosila su 77 milijuna kuna. Ovo značajno povećanje prije svega je posljedica odluke o slanju OSRH u istočnu Europu na granicu sa Rusijom u sklopu njemačkog kontingenta.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)